Endrede funksjoner 15.01.0 - Teknisk

Master Data Management-integrasjon

Visma Business Services Host for SyncEngine - endret PollIntervall
Standard verdi for PollIntervall i konfigurasjonsfilen for Visma Business Services Host for SyncEngine var 5 sekunder. Denne verdien er nå endret til 300 for å redusere bruken av systemressurser. En konsekvens av det er at MDM-data nå synkroniseres hvert 300. sekund. De som ønsker et kortere intervall, kan endre til en annen verdi. Verdier som allerede har blitt endret av brukeren, blir stående uendret under VBPL-oppgraderingen.
Eksponert innstilling for QueuePushTimeout Visma.SyncEngine i konfigurasjonsfilen
Parameteren QueuePushTimeout er lagt til i konfigurasjonsfilen for Visma.SyncEngine. QueuePushTimeout angir tidsavbrudd for når en melding skal pushes i interne køer med standardverdien 3000 ms og en maks tillatt verdi på 30000 ms. Verdien kan økes for å løse problemer ved store integrasjoner som får feil med "Failed to send Message: ... in allocated TimeOut: ...".
Ytelse for Visma Business Services Host for SyncEngine
I Visma Business Services Host for SyncEngine tok det lang tid å opprette bedrifts-cache for store integrasjoner når tjenesten ble startet. Dette er nå forbedret.
Endret standardverdi for parameteren MaxLogItemsInGui for Visma.SyncEngine-brukergrensesnittet
Parameteren MaxLogItemsInGui i Visma.SyncEngine-konfigurasjonsfilen var ubegrenset, og dette førte til at Visma.SyncEngine-grensesnittet brukte stadig flere prosessorressurser etter hvert som grensesnittet akkumulerte stadig flere linjer. Nå er standardverdien for parameteren MaxLogItemsInGui satt til 1000 linjer (hvis den ikke allerede har blitt endret).
Begrenset prosessorbruk for Visma Business Services Host for SyncEngine
Parameteren CompanyProcessingCpuLoad er lagt til i Visma.SyncEngine-konfigurasjonsfilen. CompanyProcessingCpuLoad angir belastningen på prosessoren mens bedrifter med endringer behandles. Standardverdien er Max, som betyr at alle kjernene brukes. Den kan endres til: Middels – halvparten av kjernene eller Lav – én kjerne.

Visma Business Host for OD MessageQueue

Forbedret ytelse
Ytelsen har blitt bedre for tjenesten Visma Business Host for OD MessageQueue. Forbedringene er i hovedsak knyttet til oppstart, og til import av valutakurser.

Visma Connect

Forbedret feilmelding når Visma Connect-token utløper eller ikke kan utstedes
Tidligere, når tilgangstokenet for Visma Connect utløp eller ikke kunne utstedes, ble hele stack trace vist i feilmeldingen. Nå blir feilen fra Visma User Directory behandlet uten at stack trace blir vist. I tillegg blir spesifikke feilmeldinger vist for hvert av de to scenarioene.

Brukergrensesnitt

Felt angitt som ikke redigerbart
Feltet Windows innlogging i tabellen Systemopplysninger kan ikke lenger redigeres direkte i tabellen. Nå kan det bare endres under feltet Systemoppl.behandl.. Dette skyldes mulige konflikter med andre innstillinger.

Forutsetninger

Oppdatert Microsoft Visual C++ Redistributable
Microsoft Visual C++ Redistributable har blitt oppdatert til versjon 14.26.28720.


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.