Endrede funksjoner 15.01.0 - Logistikk

Visma.net AutoInvoice

Svenske selskap har fått tilgang til konfigurasjon for mottak av fakturaer via PEPPOL
Behandlingsvalgene Aktiver AutoInvoice og Konfigurere AutoInvoice-konto har blitt endret for å gjøre det mulig å registrere seg som mottaker av elektroniske dokumenter via PEPPOL-nettverket når selskapet ligger i Sverige.
Ikke vis resultater for behandlingsvalget "Sjekk for AutoInvoice oppføring"
Et nytt alternativ, Ikke vis resultater for behandlingsvalget "Sjekk for AutoInvoice oppføring", er lagt til i AutoInvoice behandling. Når alternativet velges, vil ikke behandlingsvalget Sjekk for AutoInvoice oppføring vise den resulterende meldingsboksen med funnede fakturamottakere, men i stedet godta alle resultater automatisk. Dermed kan behandlingsvalget kjøres automatisk med Visma Business Jobbplanlegger.
Støtte for OrderLineReference-ID via Visma.net AutoInvoice mapping tool
For å gjøre det mulig å legge til ordrelinjereferanser med alfanumeriske verdier i fakturaer, er det lagt til støtte for OrderLineReference-ID i Visma.net AutoInvoice mapping tool.
Folder for Visma.net AutoInvoice-mappingdokumentasjon fjernet fra installasjon
Siden all mappingdokumentasjon for Visma.net AutoInvoice-relaterte XML-dokumenter ble lagt inn i den elektroniske dokumentasjonen i versjon 15.00.0, har mappen som inneholdt de utdaterte regnearkene med mappingdokumentasjon, nå blitt fjernet.
Validering og utskifting av ugyldige enhetskoder i XML
Når dokumenter sendes til AutoInvoice, kontrollerer vi nå at enhetskoden som brukes, er gyldig i henhold til kodelistene UN/ECE Rec20 og Rec21. Hvis den ikke er det eller det ikke er angitt noen enhetskode, blir den erstattet av standard enhetskoden "ZZ" for å unngå valideringsfeil. Denne funksjonen brukes hver gang dokumenter sendes til AutoInvoice, inkludert fakturaer.
Registreringsoppdatering for mottak av ordredokumenter via PEPPOL
Siden PEPPOL snart bare vil tillate at PEPPOL BIS 3.x-ordredokumenter leveres gjennom deres nettverk, har vi fjernet muligheten for å registrere mottak av eldre versjoner av PEPPOL BIS. Denne endringen er gjort både i veiviseren Aktiver AutoInvoice og dialogboksen Konfigurere AutoInvoice-konto. Endringen vises ikke i Visma Business.
Bankfilial for Bankkonto når man sender faktura i Danmark
Det er lagt inn funksjonalitet for å legge til feltet Bankfilial i tabellen Bankforbindelse som ekstra identifikasjon i betalingsinformasjon når man sender faktura i Danmark. Funksjonen krever at Bankkonto er angitt.


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.