Endrede funksjoner 15.01.0 - Generelt

Opprette nytt selskap

Aktivere Visma.net-tjenester når et nytt selskap opprettes
Behandlingsvalget Opprett ny bedrift (som brukes med Visma User Directory-integrering) i tabellen Bedrift, har blitt redesignet og fått lagt til valg for aktivering av Visma.net Approval, Visma.net AutoPay, Visma.net AutoReport og Visma.net Expense. NB! Disse programmene bare er tilgjengelig når Visma.net er aktivert i VUD. Hvis du velger disse tjenestene, aktiveres de for det nye selskapet. Andre innstillinger kan være påkrevd før tjenestene kan brukes. I Visma Business hjelp (F1) ser du hvordan du bruker Visma.net integrations.
Hente bedriftsdetaljer fra Visma Bizweb (Norge)
Når en ny bedrift opprettes, kan tilhørende bedriftsdetaljene hentes fra Visma Bizweb. Dette gjøres med knappen Hent informasjon som vises i dialogboksen Opprett ny bedrift, hvis Visma Bizweb-integrasjon er aktivert.
Malselskaper med Visma Document Center
Når et nytt selskap opprettes fra et malselskap, vil Visma Document Center kopiere innstillinger fra malen til det nye selskapet.

Selskapsinformasjon

Land ISO-kode i tabellen Bedrift oppdateres automatisk
Hver gang Visma User Directory-integrasjon aktiveres og en ny bedrift opprettes eller bedriftsopplysninger oppdateres, blir feltet Land ISO-kode i tabellen Bedrift oppdatert. Det samme skjer hvis feltet Landnr i tabellen Bedriftsopplysninger endres. Land ISO-kode er lagt til for å forbedre ytelsen for integrasjoner som trenger denne informasjonen.

Tekst

Teksttype lagt til for utskriftsformatmakroen @Fritaksgrunn
Teksttype 211 - årsaker til fritak er lagt til i tabellen Tekst for å støtte oversettelsen av utskriftsformatmakroen @Fritaksgrunn basert på Språknr i tabellen Ordre. Oversettelsene av de følgende tekstene må legges til med tekstnummeret som vises under, for å få tekstene riktig oversatt:
Tabell 1. Tekst
Teksttype Tekstnr Tekst
211 1 Leveranse innenfor EU
211 2 Reversert avgift
211 3 Unntatt fra avgift

Brukergrensesnitt

Hindre kopiering av "AutoInvoice bruker API-nøkkel"
I tabellen Bruker kan ikke lenger feltet AutoInvoice bruker API-nøkkel kopieres fra foregående rad med kommandoene Gjenta verdi (/) og Foreslå verdi (+).

Eksporter

Oppdatert innhold for eksporttyper
Standardinnholdet har blitt oppdatert for følgende eksporttyper:
  • Paym1 - lagt til i tabellen Visma.net AutoPay logg.
  • Paym2 - lagt til i tabellene Visma.net AutoPay logg og Aktør.

Standardfiler/-oppsett

Vis standardoppsett i egen node i Oppsett-utforsker
Det er lagt til en ny node i Oppsett-utforsker for standardoppsett. Alle tilhørende mapper og oppsettvinduer blir bare vist under denne noden.
Tabellen "E-post dokumentsending"
Standardoppsettene for kunder har blitt oppdatert med den nye tabellen E-post dokumentsending. Tabellen ligger under sidemerket E-post.


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.