Endrede funksjoner 15.01.0 - Bokføring

Bankavstemming

Manuell avstemming
I tidligere versjoner fikk man en advarsel når det ble gjort forsøk på å matche transaksjoner med ulike beløp. Nå er standard virkemåte at dette ikke er mulig, og en feilmelding returneres. Det er imidlertid mulig å få tilbake den "gamle" virkemåten ved å angi den nye parameteren Match transaksjoner selv om beløpene er forskjellige i feltet EBF-behandling 2 i tabellen Bankpartner.

Visma.net AutoPay

Fjernet overflødig dialogboks
Når behandlingsvalget Hent returdata ble kjørt fra tabellen Bankpartner, ble en dialogboks for å Opprette regnskapsbunt vist hvis avregninger for utgående betalinger ble importert. Denne dialogboksen var overflødig og blir ikke lenger vist.
Ikke betalingsforslag ved debetsaldo
Det vil ikke lenger bli opprettet et betalingsforslag for leverandører hvor summen av de valgte åpne postene er positiv (f.eks. fordi kreditnotaene er større enn fakturaene). I tidligere versjoner ble dette stoppet først når man prøvde å laste opp betalingen.
Merk: Dette krever at verken parameteren Tillat negative betalinger under feltet EBF-behandling for den relevante bankpartneren, eller parameteren Tillat negative betalinger under feltet Regnskapsbehandl. i tabellen Bedriftsopplysninger, er valgt.

Visma.net AutoReport

E-postadresse endret for Visma.net AutoReport
Parameteren e-postadresse har blitt endret i XML-filen til AutoReport. I stedet for å hente E-postadresse fra Bedriftsopplysninger, blir verdien nå hentet fra Regnskapsførers e-postadresse i tabellen Bedriftsopplysninger.
Nytt grensesnitt for skattemyndighetene i Finland
Endringene for grensesnittet til skattemyndighetene i Finland (ApiTamoPKI) er nå implementert til å støtte legitimasjon for inntektsregisteret i Visma.net AutoReport.
For å kunne støtte pålogging til inntektsregisteret i Visma.net AutoReport for det finske markedet, brukes språket: "Fi" som standard.
Katso-legitimasjon støttes i Visma.net AutoReport inntil de finske skattemyndighetene avvikler bruken.

SAF-T (Norge)

Behandlingsvalget Eksporter SAF-T
Behandlingsvalget Eksporter SAF-T har blitt flyttet fra tabellen Bedrift til tabellen Bedriftsopplysninger.
Oppdatert felt-mapping
Mapping har blitt oppdatert for følgende tagger i filen:
  • <GLPosting date> - Valuteringsdato (tidligere Opprettet dato)
  • <JournalID> - Bilagsjour.nr (tidligere "A")

Merverdiavgift

Endringer i nasjonale filer
Standardfilene for Danmark, Finland, Norge og Sverige har blitt oppdatert med de nyeste MVA-formularene for hvert land.


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.