Nye funksjoner 15.00.0 - Logistikk

Visma.net AutoInvoice

Konfigurere sending og mottak av kontrakt og prosjektreferanser
XML-formatene for faktura, ordre og produktkatalog har støtte for kontrakt og prosjektreferanser (kun faktura). For å kunne definere hvilken ansvarsenhet som skal brukes for disse formålene, er det lagt til nye felt i tabellen Bedriftsopplysninger:
  • AutoInvoice kontraktenhet
  • AutoInvoice kundes kontraktenhet
  • AutoInvoice prosjektenhet
Hvert felt inneholder en liste over alle ansvarsenheter i Visma Business. Når angitt vil Visma Business se etter ansvarsenheten i en av tabellene Aktør eller Ordre (avhengig av dokumentet), og hvis den blir funnet, legge til navnet på ansvarsenheten i XML-filen i det relevante feltet, før dokumentet sendes til Visma.net AutoInvoice.
Ved behandling av inngående dokumenter (produktkatalog eller ordre) støttes bare kontrakt. Visma Business ser i ansvarsenhetstabellen som er definert for kontrakt, og vil enten matche den med en eksisterende ansvarsenhet eller opprette en ny. Når inngående ordrer behandles, vil ansvarsenheten legges til i den nye salgsordren.
Order exchange online mappingdokumentasjon
Order exchange mappingdokumentasjon har blitt lagt til i onlinedokumentasjonen under Visma.net AutoInvoice. I tillegg til mapping, inneholder den detaljert beskrivelse av sending og mottak av produktkatalog, ordre, ordrerespons og pakkseddel.


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.