Nye funksjoner 15.00.0 - Bokføring

Bunt

Låse en bunt og hindre sletting
Det er lagt til et nytt alternativ under feltet Buntbehandl. for låsing av bunter. Kolonnen Låst er lagt til i tabellen Bunt for å visualisere statusen.

Når dette alternativet er aktivert, er det ikke mulig å redigere feltene i tabellene Bunt eller Bilag, eller å slette bunten eller bilagslinjer. Det er heller ikke mulig å legge til flere bilagslinjer.

Bankavstemming

Automatisk avstemming som en del av behandlingen Bokfør bankgebyrer og renter
Når Direkte oppdatering er aktivert i dialogboksen Bokfør bankgebyrer og renter, blir avstemmingsprosessen automatisk utført. Den opprettede posten i tabellen Hovedbokstransaksjon blir automatisk avstemt med den refererte posten i tabellen Kontoutskriftstransaksjon.
Merk: Kolonnen Kontoutskr.trans.nr har blitt lagt til i tabellene Bilag og Oppdatert bilag og som referanse til tabellen Kontoutskriftstransaksjon.
Bankreferanse-basert matchingsalgoritme for Automatisk avstemming
Det er lagt til en ny matchingsalgoritme for automatisk å kunne avstemme Hovedbokstransaksjon-poster med poster i tabellen Kontoutskriftstransaksjon. Algoritmen søker i disse to tabellene etter unike, matchende kombinasjoner av Bankreferanse og Avstemming restbeløp i valuta. Etter at matchingen er gjennomført, vil de resulterende Avstemt transaksjon-postene ha Algoritme angitt som 7 - Enkeltvise transaksjoner med samme bankreferanse.
Merk: Denne nye algoritmen får den høyeste kjøringsprioriteten av alle algoritmene for behandlingsvalget Automatisk avstemming.
Ny kolonne for Bankpartnernr
Kolonnen Bankpartnernr er lagt til i tabellene Godkjent avstemming og Avstemt transaksjon. Ved hjelp av denne fremmednøkkelen kan tabellen Bankpartner slås sammen med tabellene Godkjent avstemming og Avstemt transaksjon.
Trekk tilbake godkjent avstemming
Nå er det mulig å trekke tilbake en bankavstemmingsrapport. Behandlingsvalget Trekk tilbake godkjent avstemming kan bare kjøres for den seneste godkjente rapporten. Dvs. hvis den valgte raden i tabellen Godkjent avstemming har det høyeste Avstemmingsnr. for en bestemt Bankpartnernr-verdi. I tillegg kan behandlingsvalget bare kjøres hvis Avstemt pr. dato for den valgte posten er nyere enn sperredatoen.

Visma.net AutoPay

Postering av gebyrer
Det er lagt til en ny parameter for Lag bilagslinjer hvis gebyr fra inngående betaling fra Visma.net AutoPay under feltet EBF-behandling. Når denne velges, posteres gebyrer når inngående betalinger importeres. Gebyrer posteres hvis de er spesifisert under taggen <ChargesDeducted> i importfilen. Alternativt vil gebyrer posteres hvis verdien i <PaidCurrencyAmount> er høyere enn beløpet i taggen <ReceivedAmount> (noe som innebærer at kunden har betalt mer enn det vi har mottatt). Forskjellen vil betraktes som gebyrer (valutaen må være identisk for begge beløpene).
Separate bankbilag for hver inngående betaling
Det er lagt til en ny parameter for Opprett bankpostering for hver inngående betaling fra Visma.net AutoPay under feltet EBF-behandling. Når denne er angitt, opprettes et separat bankbilag for hver eneste inngående betaling.

Visma.net AutoReport

Redigerbart oppslag i dialogboksen Forklaring
Feltet Forklaring i tabellene Avgiftstermin og E-tjeneste avgiftstermin åpnes som en dialogboks for å gjøre det mulig å angi og vise lengre tekster umiddelbart.


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.