Forbedringer 15.00.0 - Teknisk

Aktiver Visma.net

Feilmelding når Windows-meldingskø mangler på klientmaskinen
Når Microsoft Message Queuing (MSMQ) i Windows ikke var installert på klientmaskinen, oppstod det en feil når man prøvde å hente antall meldinger i køen. Dette er nå løst.

Visma User Directory-integrasjon

Forhindre låssituasjoner
I miljøer med mange bedrifter eller brukere kunne noen ganger rader bli låst i Visma Business ved oppdatering av data fra VUD, noe som førte til at VUD-oppdateringen mislyktes før de låste radene ble manuelt fjernet. Dette er nå løst.
Forbedret ytelse
Generell ytelseforbedring for synkronisering av endringer fra VUD til Visma Business.
Visma Business Jobbplanlegger for å hente VUD-endringer
Ved pålogging til Visma Business sjekkes det om det er en tidsstyrt jobb definert i tabellen Jobb for å hente oppdateringer fra VUD (behandlingsnr. 1048 [Hent endringer fra VUD] for tabellen Systemopplysninger). Hvis det finnes en jobb, er det bare Visma Business Jobbplanlegger som skal motta endringer fra VUD (dvs. endringer vil ikke bli oppdatert når du åpner VUD-kontrollerte tabeller fra Visma Business-brukergrensesnittet, de vil kun bli oppdatert av jobbplanleggeren). Dette fungerte ikke som forventet og er nå løst.
Tidkrevende validering av brukere med tilgang til mange bedrifter
Når VUD-autentisering brukes, tok det lang tid å validere brukere med tilgang til mange bedrifter. Dette er nå forbedret.

Master Data Management-integrasjon

Feil log level for Visma.SyncEngine
Log level parameter i Visma.SyncEngine-konfigurasjonsfilen ble ignorert. Dette er nå løst.


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.