Forbedringer 15.00.0 - Logistikk

Visma.net AutoInvoice

SchemeID for DeliveryLocation-ID
Når DeliveryLocation-ID legges til i XML-filen ved å tilordnes fra GLN/GS1 nr. i tabellen Aktør, ble ikke schemeID-attributtet inkludert, noe som gjorde det vanskelig for mottakeren å identifisere hva verdien var. Dette attributtet blir nå angitt når ID-en er inkludert.
Ytelse behandlingsvalget "Sjekk for AutoInvoice oppføring"
Når man kjører behandlingsvalget Sjekk for AutoInvoice oppføring i tabellen Aktør, ble for mange aktører inkludert i oppslaget slik at behandlingen gikk svært langsomt. Nå vil behandlingsvalget kun bruke data fra de valgte radene slik at det kan gå mye raskere.
Riktig behandling med B2C-fakturasending med avtaleforslag eller AvtaleGiro
Når B2C-fakturaer ble sendt til AutoInvoice, ville metadataene kun inkludere standard B2C-ruteinformasjon eller Vipps-operatørkode hvis den var angitt. Dette innebar at andre B2C-relaterte operatørkoder som måtte være angitt for kunden, ikke ble inkludert. Dette betød at hvis det ikke ble funnet noen B2C-avtale i AutoInvoice, ble det ikke sendt noe nytt avtaleforslag, og de alternative rutene e-post eller utskrift ville bli brukt. Denne behandlingen fungerer nå som den skal. Funksjonaliteten knyttet til bruken av operatørkoder for AvtaleGiro, har også blitt rettet opp.
Status for inngående dokument ble satt til feil hvis XML-fil manglet
Ved kjøring av behandlingsvalget Behandle dokument og det ikke blir funnet noe XML-vedlegg for det inngående dokumentet, blir Inng. dok. status nå satt til 3 - Feil.
Datoformat ved sending av produktkatalog
Datofelter i dialogboksen Produktkatalog godtar nå ulike datoformater ved sending av produktkatalog.
Beregning av totalrabatt
Problemstillinger med beregning av totalrabatt i kombinasjon med linjerabatt og prisenhet er løst.
Mapping tool og leveringsadresse
Mapping tool-referanser til leveringsadresse var feil, noe som gjorde at mapping fra Leveres adresse 1 - Leveres adresse 4 ikke fungerte. Dette er nå løst.

Ordre

Feil mengdeformat i tabellen "Ordredokumentlinje"
Når mengdeformater brukes for produkter, blir nå feltene Fra og Til vist på samme måte i Ordredokumentlinje som i tabellen Ordrelinje.
Datofelt på bilag fra ordrelinjer med trans.type 5 - Vareforbruk
Midlertidig og endelig bokføring av kostnader fra ordrelinjer der Trans.type er 5 - Vareforbruk, blir nå behandlet likt ved at dagens dato brukes for Bilagsdato og Valuteringsdato på bilagene.
Approval-oppgave-status inkludert i dialogboksen "Ordrestatus"
Approval-status er nå lagt til i dialogboksen Ordrestatus i tabellen Ordre under fanen Diverse.

Ordreformularer

Ordreformularer ikke i A4-format
I standard norske oppsettfiler passet ikke ordreformularene til A4-formatet fordi ordrelinjene var for lange. Dette er nå løst.
Beskjæring av felter
Noen felt ble beskåret i standard norske ordreformularer, både kolonneoverskrifter og innholdet. Dette er nå løst.

Lagersaldo

Kjøring av Korriger beholdninger på rad som ikke er Under lagertelling
Når man kjører behandlingsvalget Korriger beholdninger på et utvalg som omfatter rader uten Lagersaldostatus = Under lagertelling, vil radene som ikke kvalifiserer for behandling nå ignoreres uten at det kommer melding om det.


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.