Forbedringer 15.00.0 - Generelt

Database

Kryptert databasetilkobling – SQL Server-validering
Ved aktivering av krypterte databasetilkoblinger for Visma Business i Visma Business produktlinjen, må navnet på databaseserveren angis som et FQDN-navn (Fully Qualified Domain Name). Valideringen for databaseservernavnet har blitt forbedret.

Brukergrensesnitt

Tidligere verdier for Velg søkefelter vises ikke i Søkepanel
Tidligere, når et Søkepanel ble åpnet for første gang i et filtrert oppsett, var ikke søkefeltene og de tilsvarende verdiene synlige. Når man valgte et annet sideelement og deretter returnerte, ble de synlige. Denne virkemåten gjentok seg hver gang oppsettet ble lukket og åpnet på nytt. Dette er nå løst.
Kan ikke utføre Utvalg (F9)-kriterier når verdien inneholder jokertegn
I tidligere versjoner, når den etterfølgende teksten i et verdifelt som inneholdt jokertegn som "?" eller "*", var det umulig å utføre Utvalg (F9)-kriteriet. Dette er nå løst.
Siste linje ikke kopiert
Hvis utklippstavlen inneholdt flere tekstlinjer, ville kommandoen Lim inn (Ctrl+V) ignorere den siste linjen når den kopierte teksten ble limt inn i Visma Business-tabellene. Dette er nå løst.
Ikke mulig å lime inn flere linjer når Søkerad (Ctrl+F) er synlig
Det var ikke mulig å lime inn flere rader fra utklippstavlen til en tom tabell når Søkerad (Ctrl+F) var aktivert. Dette er nå løst. Når flere rader limes rett inn i søkeraden, vil raden bare få verdien fra den første raden i utklippstavlen.

Logg på

Språk i påloggingsvinduet
Registerverdien INTL_DEFAULT hadde ikke alltid noen effekt når VUD-innlogging ble brukt. Problemet oppstod bare når engelsk var valgt.
Aktive sesjon ikke fjernet
Ved innlogging med Visma.net authentication ble ikke alltid den aktive sesjonen for brukeren fjernet når Visma Business ble lukket. Dette er nå løst.


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.