Forbedringer 15.00.0 - Bokføring

Bokføring

Regenerering av saldoer etter bytting av konto i felles tabell
Når man endrer et kontonr. i en felles tabell ved å bruke behandlingsvalgene Bytt kunde-/leverandørnummer, Bytt kontonummer eller Bytt driftsmiddelnr., vil kontosaldoen nå regenereres på riktig måte for alle bedrifter som bruker fellestabellen.
Periodisering på bilagslinje
Hvis feltet Periodiser kredit brukes sammen med Periodiserings start år/per. og Periodiserings slutt år/per. på en bilagslinje, blir ikke lenger Trans.status blanket ut hvis valget i feltet Periodiser kredit fjernes fra bilagslinjen. Det endres i stedet til Per. Debet konto.
Overstyring av "Beløp ekskl. mva" eller "Mva-beløp" på bilagslinje med samme beløp
Når feltene Beløp ekskl. mva eller Mva-beløp på bilagslinjen ble overstyrt med samme verdi som originalverdien, kunne Bokført beløp for posteringen inkludert mva.beløpet (vanligvis posteringen på leverandørkontoen) bli postert uten mva.beløp. Dette skjedde bare når MVA-parametrene ble angitt på debetsiden på bilagslinjen (dvs. i feltene Debet avg.k. og Debet oms.kl.).
Postering for Ordrelinje når Trans.type er 5 - Vareforbruk
Postering fra Ordrelinje når Trans.type er 5 - Vareforbruk OG Beh.måte 2 har aktivert Unntas lagerhåndtering, skjedde ikke automatisk. Dette skjedde når alternativet Kostnad på vareforbruk i dialogboksen Bokføringstilfeller 2 i tabellen Bedriftsopplysninger ble valgt. Dette er nå løst.

Bankavstemming

Konvertering av format på bankkontonr. ved import av kontoutskriftstransaksjoner
Enkelte banker kan sende kontoutskriftstransaksjoner for bankkontonr. med et annet format (BBAN eller IBAN) enn det som er angitt på den aktuelle bankpartneren. For bankavstemmingsformål blir nå bankkontonr. på importerte rader i tabellen Kontoutskriftstransaksjon lagt til med samme format som bankkontonr. på bankpartneren.
Feil fortegn på banksaldo
Ved import av kontoutskriftstransaksjoner ble negative verdier i saldofeltene for bank importert som positive. Dette er nå løst.
Bankavstemmingsrapport
Ved utskrift av Bankavstemmingsrapport ble ikke uavstemte transaksjoner for tidligere perioder spesifisert, noe som førte til differanse på rapporten. Dette er nå løst.
Import av kontoutskriftstransaksjoner feiler
Hvis XML-filen for kontoutskriftstransaksjoner kun inneholdt saldoer, og ingen transaksjoner (dvs. ingen <Entry>-elementer), feilet importen. Dette er nå løst.

Visma.net AutoPay

Betalinger til kunder
For en aktør kan det opprettes et betalingsforslag som både omfatter kredittransaksjoner (for betaling) og mindre debettransaksjoner (som skal trekkes fra beløpet som skal betales). Når betalingsforslag ble opprettet for kunder, ble kun kreditbeløpet sendt til Visma.net AutoPay. Dette er nå løst.

Betaling før bokføring

Trans.status ble ikke kopiert på Leverandørtransaksjonsbunten med behandlingsvalget Oppdater leverandørtransaksjoner
Trans.status ble ikke kopiert på 45 - Del bunt, leverandørtransaksjoner med behandlingsvalget Oppdater leverandørtransaksjoner. Dette er nå løst.

Eksporter SAF-T

Avrunding av strengverdier
For å oppfylle spesifikasjonene for maksimal strenglengde for data eksportert til SAF-T, vil følgende datatyper avrundes på følgende måte:
  • Kode: 9 tegn
  • Kort tekst: 18 tegn
  • Medium tekst 1: 35 tegn
  • Medium tekst 2: 70 tegn
  • Lang tekst: 256 tegn
  • ISO-landskode: 2 tegn
  • ISO-valutakode: 3 tegn
SAF-T XML-fil, format
Den eksporterte XML-filen ble ikke korrekt lagret i UTF-8-format. Dette er nå løst.
Merk: Løsningen i tidligere versjoner er å åpne XML-filen i en teksteditor og lagre den i UTF-8-format.

SIE Eksport

Mellomlagring av data
Mellomlagrede data fra SIE Eksport har blitt fjernet siden de kunne gi feil resultater når data fra flere år ble eksportert i den samme sesjonen.


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.