Endrede funksjoner 15.00.0 - Teknisk

Installasjonsprogram for Visma Business produktlinje

Alternativ for Oracle-database fjernet fra installasjonsprogrammet for Visma Business produktlinje
Det har ikke vært støtte for Oracle som database for Visma Business produktlinje på lang tid, men dette fantes fremdeles i installasjonsprogrammet. Oracle har nå blitt fjernet og Microsoft SQL Server er det eneste databasesystemet som kan velges.
Oppgradert til Microsoft .NET Framework 4.8
.Net Framework har blitt oppgradert til versjon 4.8 i installasjonsprogrammet for Visma Business produktlinje.
Merk: For å kunne installere Microsoft .NET Framework 4.8 må du minimum ha Windows 10 Anniversary Update (versjon 1607).
Automatisert konfigurasjon av Visma Business-koblinger
Bruk av Visma Business-koblinger krevde manuelle tiltak etter at installasjonen av Visma Business produktlinjen var fullført. Aktivering av Internet Information Services (IIS) skjer nå automatisk under installasjonen av Visma Business produktlinjen.
Installasjonsprogrammet startet ikke på server med Citrix eller Remote Desktop Services
Installasjonsprogrammet for Visma Business produktlinje startet ikke når Remote Desktop Services var i bruk. Dette er nå løst.
Installasjonsprogrammet starter som standard ikke Message Queue service
Standard aktiveringstype for Visma Business Message Queue-tjenesten har blitt endret til "Ikke start". Dette er gjort for å unngå at filer importeres til Visma Business før databaseoppgraderinger har blitt utført. Etter at alle databaser er oppgradert bør "Oppstartstype" endres til "Automatisk" på Message Queue-tjenesten, og tjenesten startes.


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.