Endrede funksjoner 15.00.0 - Logistikk

Visma.net AutoInvoice

Behandling av kundenr. i faktura-XML
Behandling av mottaker <PartyIdentification> har blitt endret slik at hvis verken GLN/GS1 nr. eller Org.nr er angitt for fakturakunden i tabellen Aktør, brukes Kundenr.
Merk: Hvis en faktura sendes til elektronisk levering uten GLN/GS1 nr. eller Org.nr, må feltene AutoInvoice endepunkt-ID og AutoInvoice endepunkt-skjema være angitt for at fakturaen skal bestå XML-innholdsvalideringen.
Alternativ for inkludering av Bokføringsinformasjon på fakturalinjer
Det er lagt til funksjonalitet for å bruke Bokføringsinformasjon i tabellen Aktør som et alternativ ved sending av fakturaer. Dette betyr at innholdet i tabellen Ordrelinje-tillegg har førsteprioritet, hvis ikke noe innhold blir funnet der vil Visma Business se i tabellen Aktør.
Bruk MVA-registreringsnummer i kundens land ved sending til AutoInvoice
Bruken av tabellen Bedrift MVA-registrering for overstyring av bedriftens MVA-informasjon ved sending til land der bedriften er MVA-registrert, er implementert for alle AutoInvoice dokumenter som sendes fra leverandør til kunde. Denne funksjonaliteten finnes allerede for faktura.
"Privatperson" når avsenderland ikke er Norge
Tidligere når Privatperson var markert under feltet Kundepref., ville sendingen av fakturaen behandles som en norsk B2C-faktura uavhengig av avsenderland. Med mindre landet som er registrert i Bedriftsopplysninger er Norge, vil nå innhentingen av elektronisk adresseinformasjon behandles som ved vanlig fakturering. Dette betyr at det søkes etter AutoInvoice endepunkt-ID og Org.nr samt GLN/GS1 nr., som er standardalternativet for fakturaer til forbrukere.
Angi operatørkode ved sending av faktura
Den nye innstillingen Angi operatørkode ved sending av faktura er lagt til under feltet Aktørbehandl. i tabellen Aktør. Når det er angitt, vil også AutoInvoice operatørnr brukes til å rute B2B-fakturering. I tidligere versjoner var dette alternativet kun tilgjengelig når man sendte andre ordredokumenter.
Merk: Spesifisering av operatøren anbefales bare hvis det er en kjent konflikt ved elektronisk rutevalg. Ellers vil Visma.net AutoInvoice automatisk finne riktig rute.
Inngående dokument lagres ikke hvis det ikke har noe XML-vedlegg
Når inngående dokumenter lastes ned og det ikke blir funnet noen XML-fil for dokumentet, blir ikke dokumentet lagret, og det blir stående klart for nedlasting fra AutoInvoice. Hvis dette skjer, opprettes en rad i EDI-feilmelding som viser AutoInvoice dokument-ID-en for det dokumentet.
Behandle inngående dokumenter automatisk
Utføring av AutoInvoice behandling-alternativet Behandle inngående dokumenter automatisk har blitt forbedret. Behandling av dokumenter i tabellen Inngående dokument starter ikke før alle dokumenter har blitt lastet ned og alle vedlegg er helt lagret. Når dette er gjort, vil alle rader i Inngående dokument med statusen 1 - Ny bli behandlet.
Faktura-mapping av <cac:OriginatorDocumentReference>
PEPPOL BIS 3.0-feltet <cac:OriginatorDocumentReference> blir nå lagt til i utdataene fra Visma Business, koblet fra feltet Tilbudsnr i ordren.
<cbc:DocumentTypeCode> brukes ikke lenger til fakturabilde
Når fakturabilde inkluderes i faktura-XML-filen, blir ikke lenger elementet <cbc:DocumentTypeCode> brukt til å identifisere dokumentet. Det identifiseres i stedet med attributtet schemeID = "OH" (for faktura) eller "CD" (for kreditnota) i <cbc:ID>-elementet.
Nettopris i produktkatalog
Prisene som inkluderes i produktkatalogen, blir nå vist som nettopriser beregnet fra Utsalgspris, Utsalgsrabatt % 1 og Utsalgsrab.bel. 1. Dette skyldes at formatet ikke inneholder noen rabattinformasjon.

Fakturagebyr

Beregning av grunnlag for Fakturagebyr
Verdiene fra Frakt 1Frakt 4 blir ikke lenger inkludert i Fakturerbart beløp for å sjekke om Fakturagebyr er aktuelt eller ikke.


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.