Endrede funksjoner 15.00.0 - Generelt

E-postklient

Utvidelser til valget "Ikke bruk Outlook hvis SMTP feiler"
I versjon 14.01 ble en ny innstilling lagt til for å hindre bruk av Outlook hvis SMTP feilet når man skrev ut til Sendem. for dok. 1 som e-post. Nå vil denne innstillingen også gjelde for utskriftsmålet Send e-post samt behandlingsvalget Send e-post i tabellene Adresse, Aktør, Dokumentkobling og Deltaker.
Merk: Hvis ingen SMTP-innstillinger er angitt, brukes i stedet Outlook uavhengig av denne innstillingen.

Standardfiler/-oppsett

Norpost.txt har blitt oppdatert med nye Kommunenr
Mange norske kommuner har fått nye Kommunenr. Importfilen norpost.txt i mappen Nor.int under programfolderen til Visma Business, er oppdatert med disse endringene. Filen må importeres særskilt for å at kommunekodene i Visma Business skal bli oppdatert.

Altinn

Overflødige Altinn-tabeller
Tabellene Altinn og Altinn log er ikke lenger tilgjengelige i grensesnittet. Siden 2017 har denne funksjonaliteten blitt erstattet gjennom integrasjon med Visma.net AutoReport.
Felt med nytt navn
Navnet på feltet Altinn-sti i tabellen Systemopplysninger har blitt endret til SAF-T-sti. Dette feltet ble tidligere brukt av den utdaterte Altinn-integrasjonen. Nå brukes det av behandlingsvalget Eksporter SAF-T i tabellen Bedrift.

Opprette ny bedrift

Nytt utseende på dialogboksen Opprett ny bedrift
Behandlingsvalget Opprett ny bedrift (brukt med Visma User Directory) i tabellen Bedrift har fått ny utforming, og valg av Malbedrift og bedriftsgruppe er lagt til.
Feilmelding når ny bedrift opprettes mens tabellen Systemopplysninger er låst
En advarsel vises hvis en annen prosess låser tabellen Systemopplysninger når en ny bedrift opprettes. Bedriften vil bli opprettet i Visma User Directory, men bedriftsinformasjonen i Visma Business bør kontrolleres.

Bruker

AutoInvoice bruker API-nøkkel skjult av sikkerhetsgrunner
For å styrke brukersikkerheten for Visma.net AutoInvoice-funksjonaliteten, vil ikke lenger kolonnen AutoInvoice bruker API-nøkkel vise API-nøkkelen i klartekst. Den representeres nå av et nøkkelikon. Det er fremdeles mulig å lime inn i, redigere eller slette fra feltet, men det er ikke lenger mulig å kopiere fra feltet. Den samme endringen er gjort i AutoInvoice standardbruker API-nøkkel i tabellen Bedriftsopplysninger.

Brukergrensesnitt

Fjernet link til Visma.net
I dialogboksen for behandlingsvalget Aktiver Visma.net fra tabellen Systemopplysninger var det en link til Visma.net. Denne linken var ugyldig og har blitt fjernet.


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.