Forbedringer 14.10.1 - Logistikk

Visma.net AutoInvoice

Sending av faktura med Holdbarhetsdato på reservasjon
Ved sending av en faktura som hadde en reservasjon med Holdbarhetsdato ville fakturaen feil validering, siden tomme elementer ble lagt til i XML-en fordi Holdbarhetsdato er et ugyldig fakturainnhold. Holdbarhetsdato blir nå ignorert når fakturalinjer opprettes.

Ordre

Slette ubehandlet produksjonsordre
Alle brukere har nå tilgang til å slette ubehandlede produksjonsordrer, avhengig av adgangsgruppeoppsettet.

Vareparti

Korrigering av vareparti med Telt antall=0
Kjøring av behandlingsvalget Korriger beholdninger på et vareparti hvor Telt antall var satt til 0, ville returnere en feil. Dette er nå løst.


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.