Forbedringer 14.10.1 - Bokføring

Visma.net AutoReport

Første sending til Visma.net AutoReport feiler
Ved sending av rapporter til Visma.net AutoReport fra en annen maskin enn den hvor Visma Cloud Gateway (VCG) var installert, ville den første sendingen alltid feile, pga. forsøk på å koble til local host. Dette er nå løst.

SAF-T

Oppdatert fil for standardkontoer
Skatteetaten har oppdatert filen for standardkontoer som benyttes i SAF-T. En oppdatert Standard_account.txt er inkludert i denne versjonen og kan importeres til tabellen Standardkonto.
Oppdatert til AuditFileVersion 1.10
SAF-T AuditFileVersion har blitt oppdatert til ver 1.10.
Filtrering av data
Det er nå mulig å filtrere vekk Kundenr, Lev.nr og Ansvarsenhet 1 - Ansvarsenhet 12 uten data fra eksporten til SAF-T.


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.