Endrede funksjoner 14.10.1 - Bokføring

Visma.net AutoPay

Svenske utenlandsbetalinger
Utgående utenlandsbetalinger ble tidligere alltid merket med "BBAN" eller "IBAN", og betalinger til en utenlandsk mottaker med en svensk bankkonto kunne dermed feile. Det er nå mulig å få merket betalingene med de ønskede verdiene, henholdsvis "BGNR" og "PGNR". Dette skjer for leverandører hvor det ikke er markert for Utenlandsremittering under feltet Lev.pref., og bankkontonummeret har færre enn 9 siffer.
Fjernet valg
Valget for Bruk mottakers bankkontonr. for innkommende betalinger fra Visma.net AutoPay under EBF-behandling i tabellen Bankpartner har blitt tatt bort. Betalerens bankkontonr. vil nå alltid bli postert i feltet Bankkonto på bilagslinjene for kundetransaksjoner. For bilagslinje for banktransaksjon vil mottakerens bankkontonr. bli satt i feltet Bankkonto.


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.