Nye funksjoner 14.10.0 - Logistikk

Visma.net AutoInvoice

XML-visningsprogram med stilark i tabellen Ordredokument
Det er lagt til et XML-visningsprogram i tabellen Ordredokument under Vis dokument. Funksjonaliteten avhenger av dokumenttype. Hvis det kjøres på en faktura, viser visningsprogrammet dokumentet som PEPPOL BIS 3.0 XML-innhold i tillegg til en stilarkpresentasjon. Legg merke til at hvis innstillingen Bruk eldre format for fakturering er angitt i AutoInvoice behandling, viser visningsprogrammet fakturaer som Visma XML uten noe stilark. Følgende Dok.type vil vise XML-innhold:
  • 1 - Fakturaer/kreditnotaer
  • 3 - Pakksedler
  • 5 - Ordrebekreftelser
  • 7 - Bestillinger
  • 10 - Produktkatalog
Merk: Dokumenter vises med XML-format i visningsprogrammet så lenge dokumenttypen er gyldig for visning, uavhengig av status eller måten dokumentet ble levert på.
Validering av faktura når den sendes med AutoInvoice test
Nå er det mulig å teste XML-innhold når fakturaer sendes i standardformat til AutoInvoice i testmodus. Dette gjøres ved å velge avkrysningsboksene AutoInvoice test og Test innhold under Systemoppl.behandl. Når begge disse alternativene er valgt, vil fakturaen kontrolleres mot PEPPOL BIS 3.0-reglene før den sendes. Hvis valideringen mislykkes, settes feltet AutoInvoice-status til 5 - Validering feilet og reglene som forårsaker feilen vises i tabellen EDI-feilmelding.
Merk: Fakturaer som feiler under validering, sendes likevel til AutoInvoice.
Funksjon for inkludering av factoring-tekst i XML-faktura
Det er lagt til en funksjon for å inkludere factoring-tekster i XML-faktura gjennom den nye tabellen Factoring fakturainformasjon. Hvis du legger til en tekst i denne tabellen for et Fact.selsk.nr/KID-def. når du fakturerer en ordre der Fact.selsk.nr/KID-def. er angitt, legges teksten til som et notat i XML-fakturaen.
Bruke MVA-registreringsnummer i kundens land ved sending av fakturaer
Hvis et selskap er MVA-registrert i flere land, kan du konfigurere behandling for dette i tabellen Bedrift MVA-registrering. Hvis en faktura skal sendes til Visma.net AutoInvoice, og en rad i denne tabellen samsvarer med Landnr i den fakturerte ordren og har et Mva. reg.nr, brukes innholdet her i stedet for standardinformasjonen om bedriften.

Ordre

Leveres aktørnr. i Bedriftsopplysninger kopiert til innkjøpsordre
Leveres aktørnr og dermed også Leveres adresse 1-4 i tabellen Ordre for Ordre med Trans.type 6 - Innkjøp vil som standard fylles ut med Adresselinje 1-4 i tabellen Aktør for Aktør som er angitt i feltet Leveres aktørnr. i tabellen Bedriftsopplysninger. Dette vil IKKE gjelde for ordrer hvor leverandøren selv har angitt Innleveres til aktørnr i tabellen Aktør.

Ordrematch

Aktiver Ordrematch basert på leverandører
Nå er det mulig å aktivere eller deaktivere Ordrematch på leverandørnivå i tillegg til bedriftsnivå. Det er lagt til et nytt alternativ Ikke kjør automatisk ordrematch i Lev.pref. i tabellen Aktør slik at dette kan angis individuelt per leverandør.


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.