Nye funksjoner 14.10.0 - Generelt

Overvåkningspunkt

Vikarbruker for Overvåkningspunkt
Nå er det mulig å angi en vikarbruker i tabellen Overvåkningspunkt-bedriftsadgang. Vikarbrukeren vil se det samme som den vanlige brukeren.
Feltene Opplysning 1 og Opplysning 2 kan brukes til fri informasjon om vikarene eller annen relevant informasjon.
Vis sum i Overvåkningspunkt
Overvåkningspunkt har blitt utvidet med en Sum-kolonne. Kolonnen Sum viser summen av de telte linjene basert på innstillingene i tabellen Overvåkningspunkt-definisjon.
Kolonnen Sumkolonnenr. kan velges i dialogboksen Legg til som Overvåkningspunkt og vil lagres i tabellen Overvåkningspunkt-definisjon.

Brukergrensesnitt

Programmet åpnes med tidligere plassering og størrelse
Visma Business bruker nå den siste vindusstørrelsen og -plasseringen når programmet åpnes.
Utfyllingsregler - Angi lengde for tegn
Feltene Min. lengde og Maks. lengde har blitt lagt til i Utfyllingsregler (i gruppen Kolonne i fanen Design på ribbon).
Bruke aktiv bedrift som utvalgsvilkår
Aktiv bedrift kan nå brukes som et utvalgsvilkår i dialogboksen Utvalg (F9). Denne funksjonen kan brukes til å angi vilkår i et sideelement for å henvise til verdien i en angitt kolonne i en av følgende tabeller:
  • Systemopplysninger
  • Bedrift
  • Bedriftsopplysninger

Sletting av data

Nytt behandlingsvalg i tabellen Ordrevedlegg - Slett løse vedlegg
Når en ordre med et ordrevedlegg slettes før ordredokumentet slettes, slettes ikke vedlegget. Det finnes nå et nytt behandlingsvalg, Slett løse vedlegg i tabellen Ordrevedlegg, som kan brukes til å slette ordrevedleggene.

Visma Business Jobbplanlegger

Forbedringer av Visma Business Jobbplanlegger
Det er lagt til en ny Intervall-kolonne til settet med antall minutter, timer, dager, uker eller måneder mellom hver Jobbutførelse. Standardverdien for Intervall er tom. Når Intervall ikke er tom eller 1, vil tilsvarende Jobb utføres hvert x minutt, hver x time, hver x dag osv.

Fra versjon 14.10.0 er det dessuten mulig for Visma Business Scheduler service å kjøre jobber hvert minutt. Derfor ble kolonnen Gjentakelse fra tabellen Jobb utvidet til også å inkludere verdien 5 - Hvert minutt

Merk: Vi anbefaler på det sterkeste at Gjentakelse 5 - Hvert minutt først og fremst brukes til testing eller demonstrasjon på grunn av faren for å overbelaste Visma Business Services med forespørsler. Risikoen oppstår i forbindelse med jobbkjøringer på tvers av flere selskap hvor man behandler store datamengder. Denne risikoen bør minimeres ved å sette Intervall-verdien til minst 15 eller til og med 30 når Gjentakelse settes til 5 - Hvert minutt.


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.