Nye funksjoner 14.10.0 - Bokføring

Bankavstemming

Utskrift og godkjenning av avstemning
Det er lagt til utskrift av Bankavstemmingsrapport. Dette har blitt gjort for en eller flere bankkontoer, for en bestemt regnskapsperiode/år.

Hvis innholdet i rapporten er riktig, kan det godkjennes før de avstemte transaksjonene låses for videre behandling. Det opprettes en post for godkjenningen i tabellen Godkjent avstemming, som også vil inneholde PDF-rapporten.

Legge inn data manuelt i tabellen Kontoutskriftstransaksjon
Når man starter opp med bankavstemmingen, kan man noen ganger trenge å legge inn poster manuelt i tabellen Kontoutskriftstransaksjon. Dette kan nå gjøres direkte i tabellen. Radene som er lagt inn manuelt, vil ha verdien 1 - Manuelt registrert i det nye feltet Opprinnelse. Disse radene kan redigeres og slettes helt til de har blitt avstemt, mens rader med opprinnelsen 2 - Importert fra AutoPay er låst for redigering.
Ny kolonne for Algoritme i tabellen Avstemt transaksjon
Det er lagt til en ny kolonne for Algoritme i tabellen Avstemt transaksjon. Kolonnen viser hvilken avstemmingsalgoritme den automatiske avstemmingsrutinen brukte. Hvis manuell avstemming ble brukt, logges det også.

Visma.net AutoPay

Vise leverandørfakturaer
Når man bruker Visma Document Center og Visma.net Approval, er det lagt til støtte for å vise den inngående fakturaen på godkjenningssiden i Visma.net AutoPay.
I praksis mottar Visma Business Approval arbeidsflyt-ID fra Visma Document Center, og overfører denne til Visma.net AutoPay når den utgående betalingen lastes opp. Deretter bruker Visma.net AutoPay Approval arbeidsflyt-ID til å kalle og motta fakturaen fra Visma.net Approval.
Merk: Kun fakturaer som har blitt behandlet etter installasjon av versjon 14.10.0 kan vises.
Ny kolonne for Bankreferanse
Når inngående betalinger importeres fra Visma.net AutoPay, lagres bankreferansen som tilhører betalingslinjen, i feltet Bankreferanse på bilagslinjen.
Matching av KID-kode fra purringer
For inngående betalinger er det nå mulig å matche åpne kundeposter basert på KID-koden fra purringer.

Rapportering

Oppsett for "Opphaver til åndsverk"
Det er lagt til et nytt oppsett for å gjøre det mulig å skrive ut RF1357-rapport for "Godtgjøring til opphaver til åndsverk". Oppsettet ligger under Rapport i Regnskap, og er kun gyldig for det norske markedet.


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.