Forbedringer 14.10.0 - Teknisk

Flytte servere

Det manglet skript for flytting av servere
Konverteringsskriptene for flytting av servere manglet fra Visma Business produktlinje-installasjonsmediene i 14.01.x-versjoner. Nå er de tilgjengelige igjen i mappen \Moving servers.

Konfigurasjonsfiler

Feil versjonsreferanser i filen vbus.exe.config i 14.01.1
Versjonsreferansene i filen vbus.exe.config var feil i Visma Business-versjon 14.01.1. Det førte for eksempel til feil med ERP POS. Dette er nå løst.

SQL Server-driver

Oppdatert driver for SQL Server Native Client
SQL Server Native Client 11.0 er oppdatert i Visma Business produktlinje-installasjonen og brukes som standard i nye installasjoner og oppgraderinger.

Visma Cloud Gateway (VCG)

Visma Cloud Gateway (VCG) og instanser
Når URL-en til en instansiert VCG-adresse ble oppgitt, og instansnavnet også var angitt i konteksten, oppstod det et unntak ved tilkobling til Visma.net. Dette er nå løst.

Adgangsinformasjon

Adgangsinformasjon lest feilaktig fra Visma User Directory
Visma Business kunne hente feilaktig adgangsinformasjon fra Visma User Directory, når Aggregerte adgangsrettigheter når VUD benyttes (i stedet for snitt av rettigheter) ikke var valgt under feltet Systemoppl.behandl. i tabellen Systemopplysninger. Dette er nå løst.


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.