Forbedringer 14.10.0 - Logistikk

Ordre

Slette plukkede/ferdigmeldte ordrelinjer
Funksjonstilgangsbegrensningen Slette plukkede/ferdigmeldte ordrelinjer fungerer nå som den skal.
Kostprispåslag med Prisenhet
Kostprispåslag blir nå korrekt distribuert og beregnet for ordrelinjer der Prisenhet er angitt.
Kreditnota med Prisenhet 5 - Nettovekt
Nå er det mulig å legge til et produkt med Prisenhet 5 - Nettovekt i en kreditnota, og behandle den på samme måte som andre prisenheter.
Sletting/redigering av Ordrelinje med ikke-Lager Produkt
Ordrelinje med Beh.måte 2 = Unntas lagerhåndtering kunne bli slettet og Produktnr kunne bli endret eller slettet, selv etter at ordrelinjen var ferdigmeldt. Forsøk på å slette Ordrelinje/ endre Produktnr for slik Ordrelinje vil nå bli blokkert.
Sperre redigering av innkjøpsordre mens godkjenning pågår
Redigering av innkjøpsordre er låst mens godkjenning pågår. Ordrestatus 2 settes til Låst/overført og fjernes etter statusoppdatering fra Visma.net Approval.
Manuell ferdigmeldingsdato
Funksjonen Manuell ferdigmeldingsdato fungerer nå for ordrelinjer som er unntatt fra lagerhåndtering med Trans.type = 5 - Vareforbruk.
Delsummer og totaler for kolonner - tabellen Ordrelinje
Dekn.bidrag ble vist i delsummer per ordre, men det kom ikke noe dekningsbidrag totalt på totaler-linjen når man brukte Sortering (F7) og bruddlinjer. Dette er nå løst.

Visma.net AutoInvoice

Send B2C-avtaleforslag til AutoInvoice-behandling
Behandlingen Send B2C-avtaleforslag til AutoInvoice har blitt endret. Tidligere valgte/sendte den alle kvalifiserte kunder i tabellen Aktør, nå vil den bare se i merkede rader etter kvalifiserte kunder.
Forfallsdato i kreditnota
<PaymentDueDate> har blitt fjernet fra XML-innholdet for å unngå valideringsproblemer ved sending av kreditnotaer.
Feil beregning av totalrabatt i faktura-XML-filen gir valideringsfeil
Feil beregning av totalrabatt førte til at validering av fakturaer mislyktes, noen ganger uten at ordren hadde noen totalrabatt. Faste problemer omfatter avrunding av linjebeløp, Standardpris = 0, Bruttoordre-problemer og behandling av rabatter på kreditnotaer. Beregningen gjøres nå bare når ordrehodet har en totalrabatt.
Feil avrunding av MVA-beløp
Noen ganger ble MVA-beløpet i ordrehodet feil avrundet når det tredje desimaltallet var 5, slik at valideringen feilet. Alle MVA-beløp i XML-filen der det tredje desimaltallet er 5, blir nå rundet oppover.

Ordrematch

Feil leverandørfaktura oppdatert med Ordrematch-status 6 - Avvist
Når tabellen Dokument hadde flere rader (dvs. leverandørfakturaer) med samme Ordrenr, var det alltid raden med det laveste Dok.nr som fikk endret sin Ordrematch-status til 6 - Avvist når en faktura som tidligere hadde blitt ordrematchet, ble avvist. Den faktiske raden i tabellen Dokument som ble ordrematchet, ble ikke oppdatert med Ordrematch-status 2 - Pågår eller 4 - Utenfor toleransegrense. Dette er nå løst.


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.