Forbedringer 14.10.0 - Generelt

Brukergrensesnitt

Filtrering i binære kolonner (BLOB)
Delen Sammenligningsoperator har blitt utvidet med et Null-alternativ i Utvalg (F9). De tidligere alternativene kunne forårsake SQL-feil.
Endringer i dialogboksen Utvalg (F9)
Avkrysningsboksene Dagens dato og Nåværende kl. (over redigeringsfeltet Verdi) har blitt erstattet med en rullegardinliste med følgende elementer: Fast verdi, Dagens dato +/- antall dager og Nåværende klokkeslett +/- antall minutter.
Krasj under kopiering av felter
Når data ble kopiert fra et felt med en verdi som var lenger enn målfeltet, kunne Visma Business krasje. Dette er nå rettet opp, Visma Business returnerer nå en melding om at teksten inneholder for mange tegn.

Beregnet kolonne og Formular

Avrunding av verdier i formel
Verdier kan avrundes i feltet Formel i feltene Beregnet kolonne og Tekst/parametre i tabellen Formularelement. Avrunding legges til med et tilde-tegn (~) og antall desimaler. Hvis antall desimaler ikke angis, avrundes tallet til et heltall. Avrundingen skal omsluttes av parenteser.
Eksempel i tabellen Beregnet kolonne: (@Column(Pris)~) ville returnere verdien avrundet til et heltall.
Eksempel i tabellen Formularelement: ((@AvgPliktigSalg/100*25)~1) ville returnere verdien avrundet med én (1) desimal.

Kredittsperre

Ingen advarsel om Kredittsperre når man brukte navn i feltet Kundenr
Det vises ingen advarsel om Kredittsperre når man angir et navn (eller en del av et navn) i feltet Kundenr i vinduet Ordre. Dette er nå løst.
Problem ned Kredittkontroll ved Lagre om
Når man utførte en Lagre om av en Ordre sammen med utvidet Kredittkontroll, mangler teksten om blokkert kreditt, og kolonnen Testutfall blir ikke oppdatert. Dette er nå løst.

Overvåkningspunkt

Forbedret unntaksbehandling
Programmet ble lukket ved visning av Overvåkningspunkt, hvis Kilde sideelementnr. i tabellen Overvåkningspunkt-definisjon henviste til et sideelement som ikke var en tabell.

Visma Business-lenker

Spesialtegn
Noen spesialtegn utenfor det vanlige ASCII-området skapte problemer, men er nå riktig kodet i Visma Business-lenkene. Dette gjelder for tabeller hvor Primærnøkkel er en strengtype (for eksempel numrene Produktnr eller Ansvarsenheter). Tidligere ble ikke rader som hadde spesialtegn i primærnøkkelen valgt på riktig måte når linken ble åpnet.
Merk: Man bør unngå å bruke prosenttegnet (%) i for eksempel Produktnr og Ansvarsenheter. Fordi prosenttegnet er et spesialtegn i SQL- og URL-koding, kan det hende at linjene ikke blir valgt når man åpner en Visma Business-link.
Vise riktig bedrift i bedriftsliste ved åpning av lenke
Den aktive bedriften i nedtrekkslisten Bedrift i menyen Hjem blir nå oppdatert når lenken åpner et oppsett på bedriftsnivå.

Visma Document Center Dokumentviser

Språk for Dokumentviser i Visma Business
Språket i Dokumentviser er nå det samme som Visma Business-språket.

Standard nasjonale filer

Oppdatert "NorFirm.txt"
Det var tidligere problemer med feil satser i tabellen Merverdiavgift og ugyldig SAF-T avgiftskode i tabellen Avgiftskode, men de er nå løst i den norske standardfilen for bedriftsdata NorFirm.txt).

Dokumenter

Lagre inngående dokumenter i Client Administration
Det var noen ganger umulig å opprette dokumenter når tabellen Program manglet en Dataområde. Det er laget en melding som informerer om at man må angi en Dataområde før dokumentet kan opprettes.
Skriv til PDF med Dokumentkopier
Noen ganger kunne et ordredokument peke til en feil fil. Dette skjedde hvis Dokumentkopier ble aktivert for fakturaer, og en testutskrift til PDF fremdeles var åpen når den endelige fakturaen ble skrevet ut (etter at ordren hadde blitt endret). Dokumentarkivet ville da fremdeles peke til testutskriften. Dette er nå løst.


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.