Forbedringer 14.10.0 - Bokføring

Visma.net AutoPay

Feltet "Melding" ikke oppdatert for kontoutdrag
Når kontoutdrag ble importert, ble ikke feltet Melding i tabellen Kontoutskriftsdetalj oppdatert for ustrukturerte betalinger. Dette er nå løst.
Import av valutakurser
Import av valutakurser mislyktes noen ganger når bankpartneren som ble brukt til å laste ned satsene, ikke fantes i Visma.net AutoPay (det fantes en bankpartner med banksystemet 95 - Visma.net AutoPay, men dette var ikke integrert med Visma.net). Dette er nå løst.
Feil bankbeløp etter gebyrtrekk
Beløpet på bankbilaget for inngående betaling i utenlandsk valuta ble feil når betalerens bank hadde trukket gebyrer (dvs. når beløpet kunden betalte var forskjellig fra mottatt beløp). Dette er nå løst.

Bankavstemming

Gjenstående desimaler etter avstemming
Avstemmingen kunne for noen beløp føre til at 0,01 ble stående igjen i feltene for Avstemming restbeløp. Dette er nå løst.

Merverdiavgift

Flytt sperredatoen
Alternativet Flytt sperredatoen i utskriftsdialogboksen for Mva-melding ble ikke utført når Mva-melding bare hadde 0-verdier. Dette er nå løst.
Kostn.beløp påvirket MVA Differanse
Kostn.beløp som ble generert av Avg.kode med en Kostn. %, påvirket MVA Differanse i Hovedbokstransaksjon. Dette skjedde når det ikke ble angitt noen Kostn.konto i tabellen Merverdiavgift. Dette er nå løst.

SAF-T (bare for det norske markedet)

XML-elementet NumberOfEntries (<n1:NumberOfEntries>)
XML-filen som ble produsert av Eksporter SAF-T, viste antall Hovedbokstransaksjon i stedet for antall Bilag. Dette er nå løst.
Utelatte XML-elementer
Eksporter SAF-T eksporterte ikke XML-elementene GroupingCategory (<n1:GroupingCategory>) og GroupingCode (<n1:GroupingCode>). Dette er nå løst.
Overflødige forekomster av XML-elementene CustomerID og SupplierID
Eksporter SAF-T eksporterte XML-elementene CustomerID (<n1:CustomerID>) og SupplierID (<n1:SupplierID>) i linjene (<n1:Line>) under hovedboksposter (<n1:GeneralLedgerEntries>) for alle linjer, og ikke bare for linjer med en hovedbokskonto knyttet til kundereskontro og/eller leverandørreskontro. Dette er nå løst.
IB utelatt på resultatkontoer
Eksport til SAF-T tok ikke med inngående balanse på resultatkontoer. Dette er nå løst.
Manglende Avg.kode når 0% mva.
Eksport til SAF-T utelot elementer under <n1:TaxInformation> hvis raden i tabellen Hovedbokstransaksjon hadde en mva.kode med 0% mva. Dette er nå løst.


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.