Endrede funksjoner 14.10.0 - Logistikk

Visma.net AutoInvoice

Fakturanr fra "Merket"
Det er nå støtte for å bruke Ordrepref.-innstillingen Fakturanr fra "Merket" når man sender til AutoInvoice. Når en faktura sendes mens denne innstillingen er aktivert, vil alle referanser til faktura-ID, inkludert fakturaens PDF-filnavn, hentes fra Merket.
Støtte for FIK/GIRO-betalingsinstrukser
Det er lagt til funksjonalitet for å støtte FIK/GIRO-betalinger i Danmark. Du bruker den ved å legge til girotypekoden i Girotype (4, 15, 71 og 75 er gyldige koder) og betalingskontoen i Postgiro, begge i tabellen Bedriftsopplysninger. Hvis avsenders land identifiseres som Danmark, vil gyldige betalingsinstrukser for FIK eller GIRO inkluderes i fakturaen.
Merk: KID-nummeret vil nå inkludere girotypen som forstavelse som angitt i PEPPOL BIS-reglene, men ellers må det justeres i samsvar med strukturen til betalingstypen.
Støtte for spesialavgift med momsfritak
Kostnader på PEPPOL BIS 3.0-linjenivå må ha samme MVA-sats som selve fakturalinjen. Hvis en spesialavgift for en fakturalinje skulle være fritatt for MVA, blir den derfor splittet til en egen fakturalinje med riktig MVA-sats og beløp.
Beholde innstillinger i Aktiver AutoInvoice selv om andre innstillinger konfigureres
Det er nå mulig å beholde eksisterende innstillinger i “Konfigurer valgte bedrifter...” når man angir nye innstillinger. Standardalternativet er Ikke oppdater som velges når konfigurasjonsvinduet åpnes. Markeringen for alternativet Ikke oppdater fjernes automatisk når et alternativ velges. Dette betyr at mens alle de valgte selskapene oppdateres med det nye alternativet, beholdes eksisterende innstillinger slik at det blir mulig å ha forskjellige innstillinger for de ulike selskapene.

Ordre

Økt lengde på feltet Merket
Lengden på feltet Merket er økt til 50 tegn for å støtte funksjonaliteten i ERP POS.


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.