Endrede funksjoner 14.10.0 - Generelt

Passordpolicy

Passordkryptering - databasebruker
En ny kryptering av passordet til databasebrukeren har blitt implementert for å styrke sikkerheten.

VBPL-installasjonsprogrammet vil oppdatere passordet i registret og konfigurasjonsfilene i samsvar med den nye krypteringsalgoritmen når programmet oppgraderes.

Konsekvensene for eksterne integrasjoner med direkte databasetilgang vil være at databasebrukeren og passordet må lagres av programmet. Tredjepartsintegrasjoner som bruker informasjon fra registret og trenger direkte tilgang til databasen, vil ha ansvar for å lagre brukernavnet og passordet på en sikker måte samt opprette en databasebruker som kun har det laveste påkrevde tilgangsnivået for integrasjonsformålet.

Lisens

Lisens påkrevd for integrasjon av Visma.net Expense
Visma.net Expense-integrasjon krever nå Visma Business Expense integration lisens. Uten lisens er det umulig å kjøre behandlingsvalget Behandle dokument i tabellen Regnskapsdokument for utgiftskrav. Hvis du skal bruke integrasjonen, ta kontakt med partneren din for å oppdatere lisensen. Expense-brukere i Visma.net behandles under Visma.net Expense-lisensen som tidligere.
Lisens påkrevd for bankavstemming
Bruk av rutinen for bankavstemming krever lisens til Visma Business bankavstemming. Denne modulen har ikke noe brukerantall, det er ganske enkelt en på/av-lisens. Uten lisensen vil alle behandlinger for bankavstemming deaktiveres.

Standardoppsett

Beregnede kolonner fra standardoppsett er skjult fra dialogboksen Hent frem
Beregnede kolonner med negativ Beregn. kol.nr tilhører standardoppsettene. De er ikke lenger tilgjengelig fra dialogboksen Hent frem (Ctrl+U).

Nasjonale filer

Oppsettsgruppe og Oppsettsgruppe-medlem flyttet til "sys"-fil
I rutinen Eksporter er tabellene Oppsettsgruppe og Oppsettsgruppe-medlem flyttet fra eksporttypen Std til Sys. Logisk sett passer disse to tabellene her sammen med de andre tilgangstabellene.


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.