Endrede funksjoner 14.10.0 - Bokføring

Inngående regnskapsdokumenter

Ny vedleggstype 4 - Expense-krav
Tabellen Regnskapsdokument vedlegg har fått ny vedleggstype i kolonnen Inngående regnskapsdokument vedleggstype for 4 - Expense-krav.
Infrastrukturendringer i Visma.net Expense-integrasjon
I tidligere versjoner ble dokumenter fra Visma.net Expense lagret i tabellen Regnskapsdokument. Gamle dokumenter vil nå flyttes til tabellen Regnskapsdokument vedlegg via oppgradering, og nye dokumenter lagres direkte på den nye plasseringen. Feltene Faktura-XML og Bilag-XML er fjernet fra tabellen Regnskapsdokument.

Visma.net AutoPay

Kolonne med nytt navn i tabeller med regnskapsdata
Når norsk er gjeldende språk, har navnet på kolonnen Forhåndsgodkjent blitt endret til Betalingsgodkjent.

Bunt

Bunt med opprinnelsen 42 - Regnskapsdokument satt til Sperret
Når en bunt opprettes med opprinnelsen 42 - Regnskapsdokument uten noe debet- eller kreditbeløp, settes bunten til Sperret for å unngå at tomme bunter oppdateres automatisk.

Nasjonale filer

Oppdaterte standardkontoer
Den norske standardkontofilen som brukes for SAF-T (Standard_account.txt) har blitt oppdatert til den nyeste versjonen fra Skatteetaten.


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.