Forbedringer 14.01.1 - Generelt

Brukergrensesnitt

Lime inn rader i tom tabell
Innliming av flere rader i en tom tabell var ikke mulig. Dette er nå løst.


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.