Forbedringer 14.01.1 - Bokføring

Visma.net AutoPay

Oppsett hentet fra feil bankpartner
Ved import av avregninger for utgående betalinger ble valget for Automatisk oppdatering av bunt for avregninger fra Visma.net AutoPay under EBF-behandling alltid hentet fra den første bankpartneren. Dette er nå løst.


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.