Nye funksjoner 14.01.0 - Teknisk

Standardoppsett

Standardoppsett importeres under installasjon
Standardoppsett blir nå automatisk installert under installasjonen av Visma Business produktlinje.
Standardoppsett er de samme oppsettene som de landsspesifikke oppsettene i en ny installasjon. For eksisterende installasjoner blir standardoppsett importert parallelt, og bruker et negativt nummerområde i databasen.
Merk: Hvis et negativt nummerområde allerede brukes i noen av de oppsettsrelaterte tabellene, vil ikke importen foretas og det vises en feil på slutten av oppgraderingsprosessen.
Oppsett plasseres i mappen 999. Standard layouts i Oppsett-utforsker. Før brukerne kan se oppsettene må de gis tilgang ved at Oppsettsgruppenr. = -999 tildeles brukerne i tabellen Oppsettsgruppe-medlem.
Merk: Hvis Oppsettsgruppenr. for -999 - Standardoppsett ikke finnes, må denne opprettes.
Merk: Oppsettsgruppen -999 - Standardoppsett gir tilgang til alle standardoppsett i alle selskap. Tildel kun oppsettgruppemedlemskap til brukere som har lov til å få tilgang til dataene. Sett om nødvendig opp tabellen Adgangsgruppe til å begrense tilgangen til tabeller og felter.
Redigering begrenset for oppsett og mapper med negative numre
I Oppsett-utforsker har redigering av standardoppsett blitt sperret. Dette gjelder for alle oppsett og mapper i negative nummerområder. Kun Kopier (Ctrl+C) kan brukes til å tillate kopiering av et standardoppsett for vanlig bruk.
Sperre for bruk av negative primærnøkler i oppsettstabeller
Det er ikke lenger mulig å angi negativ primærnøkkel i tabellene som brukes av standardoppsettene:
 • Vindu
 • Vinduskolonne
 • Vinduselement
 • Vindusrelasjon
 • Vindusutvalg
 • Beregnet kolonne
 • Mappe
 • Oversettelse
 • Sideelement
 • Sideelement-kolonne
 • Sideelement-relasjon
 • Sideelement-utvalg

Visma Business Host for OD MessageQueue

Forbedret logging for Visma Business Host for OD MessageQueue
Valg for Extended message log har blitt lagt til i Visma Business Host for OD MessageQueue. Dette alternativet muliggjør den utvidede loggen som oppretter/tilføyer til en CSV-fil med kolonner atskilt med |-tegnet. Kolonnene inneholder blant annet meldings-ID, tidsstempel for behandling og meldingsteksten.

Visma Document Storage-integrasjon

Lagt til behandlingsvalg for sletting av alle dokumenter fra Visma Document Storage
Det er nå mulig å slette alle dokumenter som har blitt lastet opp til Visma Document Storage, for eksempel gjennom Visma.net Approval-integrasjon.

Hvis du trenger mer informasjon, eller vil vite hvordan du gjør det, se Visma Business hjelp (F1) | Slett alle filer i Visma Document Storage

E-postklient

Outlook som reserveløsning
Et nytt alternativ, Ikke bruk Outlook hvis SMTP feiler, er lagt til under Systemoppl.behandl. i tabellen Systemopplysninger. Dette hindrer at Outlook startes som en reserve-e-postklient hvis SMTP-sending feiler, for utskrifter hvor Sendem. for dok. 1 = E-post.


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.