Nye funksjoner 14.01.0 - Bokføring

Visma.net AutoInvoice

Støtte for rentenota via Visma.net AutoInvoice
Det er nå mulig å sende rentenotaer via Visma.net AutoInvoice. Under feltet Sendem. for dok. 2 på kunden, må det før utskrift være markert for sendemåten AutoInvoice for Rentenotaer. Funksjonaliteten er generelt sett den samme som for sending av fakturaer, og dokumentet vil leveres som en faktura til mottakeren. Se brukerdokumentasjon for Visma.net AutoInvoice for mer informasjon.

Visma.net AutoPay

Verdi i feltet Bankkonto på bilag
Det er lagt til en ny parameter for Bruk mottakers bankkontonr. for innkommende betalinger fra Visma.net AutoPay under feltet EBF-behandling i tabellen Bankpartner. Denne parameteren bestemmer om det er betalerens eller mottakerens bankkontonummer som skal oppdateres til feltet Bankkonto i tabellen Bilag når innkommende betalinger importeres.
Verdi i feltet Valuteringsdato på bilag
Det er lagt til en ny parameter for Bruk rentedato (i stedet for bokf.dato) for inngående betalinger fra Visma.net AutoPay under feltet EBF-behandling i tabellen Bankpartner. Formålet er at brukere skal kunne bestemme hvilket prinsipp de vil bruke for å optimalisere bankavstemmingen. Når valgt, brukes bankens rentedato (<ValueDate>) til å sette verdien i feltet Valuteringsdato på bilagslinjen, ellers brukes bankens bokføringsdato (<BookingDate>), som er standard virkemåte.

Visma.net AutoReport

Tilleggsoppgave MVA-melding til Visma.net AutoReport
I tillegg til at den norske digitale portalen Altinn mottar MVA-meldinger, kan man også legge inn tilleggsoppgaver for MVA-melding der. Tilleggsoppgaver kan nå sendes til Altinn via Visma.net AutoReport. MVA-meldingen skrives ut på samme måte som tidligere, fra dialogboksen MVA-kontrollutskrift, men før den godkjennes er det mulig å velge en annen Rapporttype kalt 3 - Tilleggsoppgave mva-melding. Når du velger denne rapporttypen, vil Altinn vite at rapporten bare er et tillegg til den du har levert tidligere, og rapporten vil supplere den tidligere innsendte MVA-oppgaven for den samme perioden.

Sporbarhet

Forbedret sporbarhet for hovedbokstransaksjoner
Hovedbokstransaksjoner som produseres av behandlingsvalget Oppdater bunt og kommer fra:
 • Ford.nøkkel
 • Automatpostering
 • Periodisering
kan nå spores til det Bilagsnr de kommer fra, via det nye feltet Opprinnelig bilagsnr. som vises i følgende tabeller:
 • Hovedbokstransaksjon
 • Kundetransaksjon
 • Åpen kundepost
 • Leverandørtransaksjon
 • Åpen leverandørpost
 • Driftsmiddeltransaksjon
 • Bilag
 • Oppdatert bilag


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.