Forbedringer 14.01.0 - Teknisk

XML-visningsprogram

Faktura-XML kunne ikke alltid åpnes
Det er nå mulig å se Faktura-XML-feltinnholdet i tekstformat, uavhengig av XML-formatet.

Visma Business Services (VBS)

Behandlingsvalget Aktiver driftsmiddel eksponert for VBS
Behandlingsvalget Aktiver driftsmiddel er nå helt tilgjengelig med parametere i VBS. Delen som initialiserer sluttdatoene, er ikke tilgjengelig fra VBS.

Visma.net-konfigurasjon

Forbedringer for behandlingsvalget Aktiver Visma.net
Det er gjort flere forbedringer i Aktiver Visma.net-veiviseren:
  • Søk etter selskap er forbedret
  • Kunde-ID for lisens er lagt til i dialogboksen
  • Windows Message Queue-adresse er lagt til i dialogboksen
  • Antall meldinger i Microsoft Message Queuing (MSMQ) hentes når dialogboksen åpnes
  • Kolonnen Visma.net bedrifts-ID er lagt til
  • Kolonnen Ekstern ID er lagt til
  • Statustekster har blitt forbedret
Forbedret informasjon om feil konfigurasjon i Visma Business Host for OD MessageQueue
Visma Business Host for OD MessageQueue (MQ host) vil nå vise en feilmelding i brukergrensesnittet og loggfilen hvis Windows Message Queue-adresse i tabellen Systemopplysninger viser til en annen server enn den Visma Business Host kjører på. Adressen kan være feil hvis for eksempel en annen forekomst av MQ host ble startet på en annen datamaskin eller programmene ble flyttet til en annen server. Det anbefales å ha alle komponentene på samme server.

Visma Business produktlinje installasjonsprogram

Feilmelding når VUD installeres etter Visma Business
Når VUD ble installert separat etter at Visma Business hadde blitt installert, førte det til en konfigurasjonsfeil. Dette er nå rettet opp ved at også database-parametere for Visma Business må være utfylt på konfigurasjonssiden i Visma Business produktlinje-installasjonsprogrammet.
Feil ved bruk av Microsoft SQL Server som skiller mellom store og små bokstaver
Hvis Visma Business ble kjørt på en Microsoft SQL Server som skilte mellom store og små bokstaver, førte det til feil under opprettelse av triggere for Master Data Management og Visma Transaction Storage. Dette er nå løst.


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.