Forbedringer 14.01.0 - Logistikk

Ordre

Forhåndsbetaling og totalrabatt angitt som beløp
Totalrabattbeløp ble beregnet feil på sluttfakturaen etter utskrift av forhåndsbetalingsfaktura. Dette er nå løst.
Totalrabattbeløp manuelt angitt etter fakturert forhåndsbetaling
Feltet Totalrabattbeløp ble satt til 0 etter at utskrift av forhåndsbetalingsfaktura, derfor måtte brukeren legge dette inn igjen manuelt i den faktiske fakturaen. Dette er nå løst.
Ordre opprettet for ikke-eksisterende aktør
Det var mulig å registrere en Ordre mot en ikke-eksisterende Aktør. Dette er nå løst.
Merk: Det samme gjelder for hovedbokskontoer og driftsmidler. Ingen transaksjoner kan føres hvis de ikke allerede har blitt lagret.
Behandling av avviksbeløp ved fakturering av flere fastprisordrer
Produkttransaksjonsbeløpet som ble opprettet fra et avviksprodukt på en fastprisordre, ble beregnet feil hvis det var flere ordrer hvor avviksprodukter ble fakturert i samme operasjon. Alle fastprisordrer med avviksprodukt blir nå behandlet separat og på riktig måte.
Faktura skrevet ut til Excel
Når faktura skrives ut til Excel, blir nå feltet Formularnr og tabellen Ordredokumentformel fylt ut. Tidligere var det ikke mulig å skrive ut en faktura på nytt senere hvis fakturaen opprinnelig ble skrevet ut til Excel, fordi den manglet informasjon.
Avg. og bokf.gr. for et strukturprodukt på en produksjonsordre
Når produksjonsordre genereres fra en salgsordre, blir nå Avg. og bokf.gr. for et strukturprodukt hentet fra strukturen når det er angitt. Tidligere ble det alltid hentet fra produktet.
ValuteringsdatoBilag som kommer fra Kassert
Valuteringsdato for bilag som kommer fra Kassert for ordrer der Trans.type er 2 - Utleie eller 3 - Utlån, ble satt til Ferdigm.dato (som kunne være flere måneder eller til og med år tidligere). Dette har blitt løst slik at Valuteringsdato settes til dagens dato.
Standardpris ikke angitt ved bruk av Ikke beregn rabatt ut fra standardpris
I et spesifikt scenario når en ordrelinje ble lagret før antallet ble angitt, ville ikke Standardpris på ordrelinjen bli angitt hvis Ikke beregn rabatt ut fra standardpris var angitt under behandlingsmåte på produktet. Nå blir Standardpris angitt når man først legger til antall, også når denne behandlingsmåten brukes.
Serienumre ikke med på utskrift
En større økning i størrelsen på kolonnen Beskrivelse i formularet kunne føre til at noen serienumre ikke ble skrevet ut på ordredokumenter. Dette er nå løst.

Visma.net AutoInvoice

Avgiftsbeløp ble fordelt feil i avgiftskategorier
Hvis en faktura hadde både avgiftskode E og Z, ville det avgiftspliktige beløpet bli fordelt mellom kategoriene.
Postgiro feil tilordnet for faktura
Feltet Postgiro i tabellen Bedriftsopplysninger blir nå bare tilordnet for fakturaer hvis avsenderens land er Sverige.
Feil MVA-beløp i bruttoordrefaktura
I enkelte tilfeller ga omberegning til nettobeløp i bruttoordrefakturaer feil sum for ordrelinjens MVA-beløp etter avrunding. Ved oppretting av XML-fakturaen, gjøres nå en korrigering i fakturabeløpene hvis dette problemet oppdages.
Faks fra selgerkontakt forårsaket feil
Hvis Selger/innkjøper-aktøren inneholdt en verdi i feltet Faksnr, feilet sendingen selv om feltet Faksnr ikke lenger inngår i utdataene.
Lev.alt.nr ikke kontrollert ved ordresending
Når en ordre sendes, blir leveringsalternativet på ordrelinjen nå brukt til å få riktig GTIN item no. fra tabellen Leveringsalternativ.
Feil priser i produktkatalog
Hvis en kunde som ble valgt for en produktkatalog, også hadde et Lev.nr angitt på den samme aktøren, kunne katalogen inneholde flere forekomster av det samme produktet med feil priser. Priser med Lev.nr blir nå ignorert når produkter legges til i produktkatalog.
Forfallsdato feil angitt i kreditnota
Kreditnotaer i PEPPOL BIS 3.0 hadde Forfallsdato på feil sted i XML-filen, noe som kunne føre til at mottakerne ikke identifiserte den riktige forfallsdatoen.
Enhetskode ved behandling av innkommende produktkatalog
Enhetskode blir nå oppdatert i tabellen Inngående produktdata når en innkommende produktkatalog behandles.
Minsteantall ved behandling av innkommende produktkatalog
Minsteantall ble tilordnet feil fra innkommende produktkatalog. Dette blir nå riktig oppdatert i tabellen Inngående produktdata, hvis verdien finnes i den innkommende produktkatalogen.
Kreditnota med konfigurert mapping av note
Hvis note hadde blitt konfigurert via AutoInvoice mapping tool, ville sendingen av en kreditnota feile. Dette er nå løst.
Feil kjøperinformasjon ved fakturering med gammelt format
Hvis en ordres Kundenr var identisk med et Aktørnr, ville kjøper-delen under ordreinformasjon i Visma XML-fakturaen inkludere adresseinformasjon fra tabellen Aktør for Aktørnr i stedet for å bruke kundens adresse.
Avrunding med totalrabatt
Avrundingsproblemer som oppstod når en totalrabatt ble brukt, har blitt rettet opp ved å bruke Fordelte rabatter til å beregne rabattbeløpet i XML-filen.

EDI

EDI-klokke leser IMPORTS som første mappe
IMPORTS-mappen er nå den første som leses av EDI-klokken når den startes. Dermed lagres alle relevante Aktør-data før ordren opprettes fra EDI-filen.

Ordrematch

Identifiser ordrelinjefrakt på innkommende fakturaer fra Visma Document Center med Ordrematch
Ordrematch-funksjonaliteten behandler nå fraktkostnadene som en normal fakturalinje.


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.