Forbedringer 14.01.0 - Generelt

Felles tabeller

Tabellen Aktør som fellestabell – sletting av kunde
Når tabellen Aktør var delt mellom flere klienter, ble man ikke hindret i å slette Kundenr fra et klientselskap hvis kunden hadde transaksjoner på en annen klient. Dette er nå løst.

Utfyllingsregler

Utfyllingsregler i feltet Kreditnota i tabellen Ordre
Det var ikke mulig å sette feltet Kreditnota utfylt ved bruk av Utfyllingsregler i tabellen Ordre. Dette er nå løst.

Jobbplanlegger

Åpne oppsettvindu fra tabellen Jobb
For å gjøre det enklere å se hva en planlagt jobb vil behandle, kan man nå åpne oppsettvinduet som brukes av jobben, ved å bruke behandlingsvalget Gå til detaljer. Fordi oppsettet alltid åpnes i firmakontekst, kan oppsettet bare åpnes hvis Bedriftsnr, Vindusnr og Sideelem.nr er utfylt for jobben.

XML-visningsprogram

Visningsprogrammet for faktura var ikke oversatt
XML-visningsprogrammet for faktura er nå oversatt til fem språk: norsk, svensk, dansk, finsk og engelsk. Denne forbedringen er gjort for tabellene Dokument og Regnskapsdokument.

Overvåkningspunkt

Flere statuser fra Visma Document Center til Overvåkningspunkt
Overvåkningspunkt har blitt utvidet med fire nye Visma Document Center-statuser (finnes under feltet Ekstern kilde i tabellen Overvåkningspunkt-definisjon):
  • 4 - Document Center - venter på godkjenning i Visma.net
  • 5 - Document Center - sender til Visma.net Approval
  • 6 - Document Center - forfalte fakturaer
  • 7 - Document Center - fakturaer som forfaller innen 5 dager

Visma User Directory

VBS behandler ikke tilgang gitt til Organization i Visma User Directory
Når en bruker hadde adgang tildelt for Organization i Visma User Directory, kunne ikke brukeren logge på Visma Document Center når Visma User Directory var deaktivert i Visma Document Center. Dette er nå løst.
Opprette ny bedrift med aktiv Visma User Directory-integrasjon
Ved opprettelse av nytt firma og aktiv Visma User Directory-integrasjon, ble ikke feltene Org.nr og Landnr umiddelbart oppdatert i tabellen Bedrift. Dette er nå løst.

Visma.net Approval-integrasjon

Advarsel ved sletting av ordre med aktiv Approval-oppgave
Sletting av ordre tillates ikke, og en advarsel vil gis, hvis ordren har en aktiv Approval-oppgave med Approval-status lik en av de følgende:
  • 1 - Sendt
  • 2 - Venter på arbeidsflyt
  • 3 - Venter på godkjenning
Ordrevedlegg støttes i Visma.net Approval
Ordrevedlegg blir nå inkludert i Approval-forespørsel.

GDPR

Forbedret sletting av data
Ved kjøring av behandlingsvalget Slett kunde-/leverandørdata fra tabellen Aktør, ble ikke rader slettet i tabellen Aktivitet for aktører med aktuelt Lev.nr. Dette er nå løst.

Endringslogg

Endringslogg og manglende e-postoppsett
Når en e-post sendes fra endringsloggen uten at man finner noen e-postkonfigurasjon, viser statuslinjen nå en melding som beskriver situasjonen.
Avsenders adresse i e-postvarsler fra endringslogg
Når en e-post sendes fra endringsloggen, hentes nå riktig Fra-e-postadresse fra tabellen E-postinnstillinger bedrift for den aktive bedriften. Tidligere ble ved en feil Fra-e-postadressen hentet fra første rad i tabellen E-postinnstillinger bedrift.

Oppsett

Eksport og import av oppsettsmapper inkludert alt innhold
Hvis man eksporterte en oppsettsmappe og deretter importerte den til 'vbsys', ble kun hovedmappen opprettet uten undermapper og oppsett. Dette er nå løst.


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.