Forbedringer 14.01.0 - Bokføring

Visma.net AutoPay

Innenlands betalinger med IBAN
Når innenlandske betalinger sendes via Visma.net AutoPay, brukes nå feltet IBAN hvis begge feltene Bankkonto og Postgiro er tomme.
Manglende valuteringsdato for innkommende betalinger
For noen svenske banker (som Nordea) vil <ValueDate> og <BookingDate> i innkommende betalinger fra Visma.net AutoPay kun være angitt på buntnivå, og ikke være spesifisert for hver betalingslinje. Disse datoene på buntnivå vil nå brukes til bokføring hvis det ikke finnes noen datoer på de enkelte betalingslinjene.
Manglende matching av innkommende betalinger
For innkommende betalinger uten KID-kode, men med en verdi i taggen <InvoiceNumber>, ble ikke den matchende åpne kundeposten funnet. For å kunne håndtere denne typen betalinger, behandles de nå på samme måte som betalinger med tekstinformasjon (dvs. utfylt <InfoMessage>).

Visma.net AutoReport

Feil ikon for behandlingsvalget Opprett mva.betaling
Ikonet for behandlingsvalget Opprett mva.betaling var identisk med ikonet for behandlingsvalget Send på nytt til AutoReport. Dette er nå løst.

Eksporter

Eksport av Hovedbokssaldo med Maestro IMP-fil
Hvis en Hovedbokskonto inneholdt et ","-tegn i feltet Navn, ville eksport av hovedbokssaldo ved hjelp av en Maestro IMP-fil legge inn ekstra anførselstegn i eksportfilen. Dette er nå løst.
Eksporter SAF-T - MVA-koder med MVA-kompensasjon
Når en Avgiftskode var koblet til en Merverdiavgift som var merket med 2 - Benytt mva-kompensasjon, ble ikke dette reflektert i SAF-T-filen. Dette er nå løst.

Splitt åpne poster

Avrunding ved Splitt åpne poster
Ved kjøring av behandlingsvalget Splitt åpne poster for fakturaer med Restbeløp i valuta, kunne det forekomme et Avrundingsbeløp som ble distribuert til en egen Åpen kundepost. Nå vil Avrundingsbeløp bli postert til Avrundingskonto i stedet for at det opprettes en ny Åpen kundepost.
Ordrenr. ble ikke kopiert til en ny Åpen kundepost
Når behandlingsvalget Splitt åpne poster ble kjørt, ble ikke feltet Ordrenr fra kildens Åpen kundepost kopiert til den nye raden i Åpen kundepost. Dette er nå løst.

Bilagsregistrering

Beløp i valuta 2 fikk reversert fortegn på betalinger
Ved bokføring av betaling for en kreditnota ved hjelp av et oppslag i feltet Motref. i tabellen Bilag, fikk feltet Beløp i valuta 2 reversert fortegn. Dette er nå løst.
Oppdatering av Beløp ekskl. mva og Mva-beløp
På bilagslinjen ble ikke feltene Beløp ekskl. mva og Mva-beløp oppdatert ved endring av Debet avg.k. eller Kredit avg.k. som IKKE er relatert til et Mva.nr. i tabellen Merverdiavgift. Dette er nå løst. Beløp ekskl. mva vil nå i stedet settes = Beløp og Mva-beløp = 0.
Bilagsserienr i bunt
Bunter opprettet fra behandlingsvalget Korriger beholdninger i tabellen Lagersaldo, inneholdt ikke feltet Bilagsserienr. Dette er nå løst.

Driftsmiddel

Aktiver driftsmiddel
Når behandlingsvalget Aktiver driftsmiddel ble kjørt fra tabellen Driftsmiddel, inneholdt den opprettede bunten en overflødig bilagslinje med postering mot Avrundingskonto. Dette er nå løst.

Mva-melding

Avrunding på Mva-melding og bilagsbeløp
Fordi avrundingen i en utskrevet Mva-melding og på Bilag bruker ulike metoder, kunne resultatet i Mva-melding og beløpet som ble bokført på Avg.oppgj.konto bli ulikt. Dette er nå løst.

Merverdiavgift

Grunnlag for Mva-beløp ikke beregnet
Feltet Grunnlag for mva.beløp i tabellen Hovedbokstransaksjon ble ikke beregnet for transaksjoner for kontantrabatt. Dette er nå løst.


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.