Endrede funksjoner 14.01.0 - Teknisk

Visma Business Services (VBS)

Henting av stien til filen plugins.xml
Visma Business Services og Visma Debug Host henter nå stien til filen plugins.xml fra Windows-registeroppføringen (...\Visma\Visma Business\[InstanceName]\Miscellaneous\PLUGINS_PATH). Dermed er funksjonaliteten samsvarende med Visma Business. Hvis PLUGINS_PATH ikke er angitt i Windows-registry, vil Visma Business Services og Visma Debug Host lese verdien fra sine egne konfigurasjonsfiler. Plugins.xml er en fil som behandler programutvidelsene, for eksempel de som opprettes med Data Model Extension (DME).

Visma.net AutoInvoice

Bedre sikkerhet for innebygd godkjenning
For å styrke sikkerheten med det innebygde Visma.net AutoInvoice-grensesnittet, har godkjenningsmetoden blitt endret etter anbefaling fra Visma.net AutoInvoice. Det er ingen endring i funksjonaliteten, og ingen synlig endring for brukerne.

Eksporter til Visma User Directory

Ny pålogging etter eksport til Visma User Directory
En ny melding har blitt introdusert etter at Eksporter til Visma User Directory-veiviseren har kjørt, for å lukke Visma Business eller forbli pålogget med gjeldende Visma Business-påloggingsinformasjon. Det er ikke lenger mulig å logge rett på Visma User Directory etter Eksporter til Visma User Directory uten å lukke Visma Business først.

SQL Server-driver

ODBC-driver endret til SQL Server Native Client 11.0
SQL Server Native Client 11.0 er lagt til som forutsetning for installasjon av Visma Business produktlinje, og brukes som standard i nye installasjoner og oppgraderinger. Driver er endret for å støtte TLS 1.2-protokoll. Tidligere var SQL Server-driver standard.


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.