Endrede funksjoner 14.01.0 - Logistikk

Visma.net AutoInvoice

Nytt AutoInvoice behandling-alternativ for "Utelat PDF-dokument ved sending"
For å overholde PEPPOL BIS 3.0-faktureringsreglene, har det blitt lagt inn et nytt valg for Utelat PDF-dokument ved sending under AutoInvoice behandling. Når dette alternativet er aktivert blir det ikke opprettet noe PDF-dokument, slik at kun XML-data og vedlegg inkluderes i overføringen til Visma.net AutoInvoice. Innstillingen brukes ved sending av ordrer, fakturaer og rentenotaer.
Merk: Hvis dette alternativet aktiveres, får fakturasendingen merkbart bedre ytelse sammenlignet med når sending av PDF er inkludert.
Ikke send KID til AutoInvoice
AutoInvoice-behandlingen Ikke send KID til AutoInvoice er lagt til under feltet EBF-behandling i tabellen Bankpartner. Dette betyr at det i tillegg til et globalt alternativ for ikke å legge til KID i faktura-XML-filen, er mulig å differensiere basert på bankpartner.
Merk: Hvis Bankpartnernr som er angitt for enten kunde eller i Bedriftsopplysninger, ikke har satt dette alternativet, vil Visma Business se i AutoInvoice behandling etter verdien for Ikke send KID til AutoInvoice.
Støtte for sending av PEPPOL BIS 3.0-fakturaer uten mva-registrering
For å sikre at fakturaer består valideringen når avsender ikke har noe MVA-nummer, er det blitt introdusert en ny innstilling i AutoInvoice behandling for Ikke MVA-registrert. Når denne er angitt, vil alle elektroniske fakturaer som sendes kun inneholde en MVA-kode som er spesifikk for selskap uten MVA-registrering, og dette gjør at valideringen i PEPPOL BIS 3.0 ikke vil kontrollere MVA-nummer.
Merk: Når denne innstillingen er aktivert, kan ikke fakturaen inneholde MVA-beløp. Hvis den gjør det, vil fakturaen feile.
Støtte for ordreoverføring med PEPPOL BIS 3.0
Det er lagt til støtte for PEPPOL BIS 3.0. Visma Business vil fremdels kunne sende og behandle PEPPOL BIS 2.0-dokumenter.
Minsteantall inkludert ved sending av produktkatalog
Minsteantall inkluderes hvis den har en verdi på en prisrad som kvalifiserer for inkludering i produktkatalogen.
Produkter uten pris inkludert i produktkatalogen
Tidligere måtte produkter ha en pris for å kunne inkluderes i en produktkatalog. Nå blir alle de valgte produktene inkludert, selv om ingen pris blir funnet.
Samlefaktura med ulike rabattsatser
Det er nå støtte for samlefakturaer hvor hver ordre har en egen rabattsats. Legg merke til at XML-fakturaen kun inneholder rabattbeløpet, ikke rabattsatsen, men at beløpene er korrekte. Den visuelle presentasjonen av totalrabatten ved utskrift, er uendret.
GLN/GS1 nr. brukes til oppslag i inngående ordrer og kataloger
Ved behandling av inngående ordrer eller kataloger vil identifisering av avsenderen nå inkludere et oppslag i GLN/GS1 nr. basert på data i XML-filen. Hvis det må opprettes en ny Aktør, blir også GLN/GS1 nr. oppdatert hvis det identifiseres i XML-filen.
Starte nettleser etter å ha lukket dialogboksen Konfigurere AutoInvoice-konto
Siden Konfigurere AutoInvoice-konto ikke lenger brukes til å opprette AutoInvoice-kontoer, har oppstart av det innebygde grensesnittet i en nettleser i forbindelse med lukking av dialogboksen blitt deaktivert.


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.