Endrede funksjoner 14.01.0 - Generelt

Visma Business produktlinje installasjon

Visma User Directory som standard for brukeradministrasjon
Et nytt valg er lagt til i installasjonsprogrammet for Visma Business produktlinjen, for Åpne Visma Business og kjør veiviseren Eksporter til Visma User Directory etter at installasjonen er fullført. Dette alternativet er som standard aktivert for nyinstallasjoner, og ved oppgraderinger hvis Visma User Directory ikke allerede er aktivert. Veiviseren for Eksporter til Visma User Directory vil da startes etter at installasjonen er avsluttet.

Logg på

Fjernet menyelementet Bytt bruker
Funksjonaliteten Bytt bruker har blitt fjernet fra Visma Business.

Visma.net Approval-integrasjon

Visma Document Storage aktivert er ikke lenger påkrevd
Behandlingsvalget Send til Approval krever ikke lenger at Visma Document Storage aktivert er aktivert under feltet Bedriftsbehandling i tabellen Bedrift. Det er tilstrekkelig at Visma.net Approval aktivert er satt når behandlingsvalget Send til Approval kjøres.

Nasjonale filer

"Standard"-bruker fjernet
"Standard"-brukeren har blitt fjernet fra alle nasjonale filer (xxxsys.txt) siden GDPR ikke tillater anonyme brukere.
Norske standardoppsett
De norske standardoppsettene (norstd.txt og norlay.txt) er nå konvertert til Nordic Cool. Det har også blitt lagt til noen nye oppsett i standarden, og oppdatert med en ny side for Visma Community.
Endret til å bruke "Mva-melding"
Det gamle begrepet "Omsetningsoppgave" (og tilsvarende) har blitt endret til "Mva-melding".
Rentenotaformularer
De norske standardformularene for rentenota har blitt endret til å skrive ut kolonnen Rentebeløp denne kjøring i stedet for Rentebeløp (siden dette er et akkumulert beløp).

EDI-klokke

Sikker pålogging implementert for oppstartsparametrene /EDI og /R
Sikker pålogging brukes ved å kryptere brukerens passord med SQL-passordkryptering (v.hj.a. Visma.Business.PasswordEncrypter.exe som ligger i programmappen). Bruk av sikker pålogging krever bruk av parameteren /SP etterfulgt av det krypterte passordet.

Lisens

Lisens med navngitte brukere
Det ble ikke utført noen datavalidering når en bruker, som kun hadde logistikkmoduler, fakturerte en ordre med Direkte oppdatering av bunten. Oppdateringen av bunten ble utført uavhengig av om det fantes feil som f.eks. manglende Regnskapsperiode. Valideringen vil nå bli gjennomført så lenge lisensen (men ikke nødvendigvis brukeren) inneholder regnskapsmoduler.


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.