Endrede funksjoner 14.01.0 - Bokføring

Visma.net AutoPay

Betaling av skatt
Det er lagt til et nytt alternativ for Betalingsmottaker skatt under feltet Lev.pref. i tabellen Aktør. Når betalinger lastes opp til Visma.net AutoPay for en leverandør hvor Betalingsmottaker skatt er markert, vil betalingene merkes som innbetaling av skatt. Dette erstatter den tidligere løsningen (implementert i versjon 13.10.0) hvor kontrollen ble gjort mot kolonnen Leverandørnr. avgiftsoppgjør i tabellen Bedriftsopplysninger.
Valutaavvik bokført for utenlandske innkommende betalinger
Valutaavviket (agio) bokføres nå automatisk på en egen bilagslinje når feltet Beløp for banktransaksjonen avviker fra feltet Beløp på bilagslinjen for kundebetalingen.

Merverdiavgift

Avgiftskode med Kostn. % = 100
Kostnadsbeløpet for en Avgiftskode der Kostn. % er satt til 100, ble ikke bokført til Kostn.konto angitt i tabellen Merverdiavgift. Dette har blitt endret slik at kostnadsbeløpet nå vil bli bokført.


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.