Nye funksjoner 14.00.0 - Generelt

Visma.net Approval-integrasjon

Godkjenning av innkjøpsordrer
Det er nå mulig å be om godkjenning av innkjøpsordrer ved hjelp av Visma.net Approval.

Før du kan begynne å bruke Visma.net Approval-integrasjonen, må du ha en lisens. I tillegg må andre forutsetninger være oppfylt. For mere informasjon om hvordan du konfigurerer integrasjonen, kan du se Visma Business hjelp (F1) | Visma.net integrations | Visma.net Approval

Oppsettsgrupper og Visma User Directory

Send oppsettsgrupper til Visma User Directory
Under oppgradering blir de relevante Oppsettsgruppe-postene og Oppsettsgruppe-medlem tildelt til brukere, eksportert fra Visma Business til Visma User Directory (når VUD-integrasjonen er aktivert). Disse verdiene fra tabellen Oppsettsgruppe (Oppsettsgruppenr. og Navn) vil være synlige i Visma User Directory-dashboard som serverroller, og dekkes av sikkerhetsloggen.
Hvis Visma Business ikke er integrert med Visma User Directory under oppgraderingen, blir Oppsettsgruppe og tildelingene deres eksportert som en del av veiviseren for Eksporter til Visma User Directory. Legge til eller fjerne Oppsettsgruppe for brukere forblir uendret og gjøres fremdeles i Visma Business, og endringene vil gjenspeiles i VUD.
Merk: Visma User Directory må oppgraderes fra den forrige versjonen samtidig eller før Visma Business når Visma User Directory er integrert med Visma Business. Det er ikke mulig å oppgradere bare Visma Business uten Visma User Directory.
Lagt til reparasjonsmodus i Eksporter til Visma User Directory for å oppdatere Visma User Directory med informasjon for oppsettsgrupper og moduler
Når Visma User Directory-integrasjon er aktivert i Visma Business, er nye alternativer introdusert i veiviseren for Eksporter til Visma User Directory:
  • Eksport av Oppsettsgrupper og Oppsettsgruppe-medlem til Visma User Directory
  • Fullstendig tilbakestilling av Oppsettsgrupper (Oppsettsgrupper og Oppsettsgruppe-medlemmer vil settes til det samme som i Visma Business)
  • Eksporter Brukeradgang-moduler til Visma User Directory (skal bare gjøres hvis det feilet under installasjon)

Oppsettsgruppe-medlem / Moduler og Visma.net

Fjerne "Oppsettsgruppe-medlem" og "Moduler" fra en bruker når Visma.net er aktivert
Visma.net-konseptet med brukergrupper brukes ikke i Visma Business. Visma Business inneholder derfor de gjeldende brukertilgangsmodulene og Oppsettsgruppe-medlemmene når kunder bruker brukergrupper i Visma.net. Et Oppsettsgruppe-medlem eller brukertilgangsmoduler tildelt gjennom en brukergruppe i Visma.net, kan derfor ikke fjernes i Visma Business. Brukeren må fjernes fra brukergruppen i Visma.net, og deretter må nødvendige moduler og oppsettsgrupper tildeles på nytt.

Redigering

Innsett før- og Innsett etter-kommandoene
Kommandoen Innsett (under Hjem > Redigering) har endret navn til Innsett før (Ctrl+I). Denne kommandoen fyller den samme funksjonen som i tidligere versjoner. Det vil si at den setter inn én eller flere rader over valgte rader. Den nye kommandoen Innsett etter (Shift+Ctrl+I) setter inn én eller flere rader under de valgte radene. Kommandoen er plassert i en rullegardinmeny under den eksisterende Innsett før (Ctrl+I)-kommandoen. Begge kommandoene er deaktivert hvis tabellen ikke har en Sort.sekv.nr-kolonne, eller hvis tabellen ikke har noen rader.


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.