Nye funksjoner 14.00.0 - Bokføring

Visma.net AutoPay

Ansvarsenheter på inngående betalinger
Tabellen Factoringselskap er utvidet med kolonner for alle ansvarsenheter. Dette brukes for postering av inngående betalinger på ansvarsenheter.

Visma.net AutoReport

Tilleggsinformasjon til Altinn
For omsetningsoppgaver i Norge er det implementert en ny funksjon for sending av tilleggsinformasjon til Altinn. Altinn krever tilleggsinformasjon i en elektronisk MVA-oppgave når oppgaven er negativ eller har et avvik i grunnlaget og MVA-beløpet. Dette kunne f.eks. gjelde bruk av middels MVA-sats for fiskeri i Norge, eller når perioden bare har kreditnotaer registrert. Følgende tillegg er gjort i databasen:
  • Nytt felt Forklaring i tabellen Avgiftstermin.
  • Nytt felt Forklaring i tabellen Mva-meldingslogg.
  • Ny makro @forklaring() for MVA-oppgave for å vise forklaringen i papirformat og for å sende forklaringen elektronisk til Altinn.
  • Etter at den valgte MVA-perioden er rapportert, flyttes Forklaring til tabellen Mva-meldingslogg for loggingsformål. Når makroen er lagt til i skjemaet, legges den automatisk til i den elektroniske rapporten.

Bilag

Støtte for behandling av andre typer skannede dokumenter
Det er implementert støtte for behandling av andre typer skannede dokumenter, når Visma Scanner brukes for skanning og sending av dokumenter. Funksjonen krever at integrasjoner med Visma.net AutoInvoice og Visma Document Center er aktivert. Nedlastingen kan aktiveres ved å velge Motta bilag i dialog til behandlingsvalget Konfigurere AutoInvoice-konto i tabellen Bedriftsopplysninger, eller i veiviseren for Aktiver AutoInvoice i tabellen Bedrift. Dokumentene lastes ned til tabellen Regnskapsdokument, der dokumentet kan vises ved hjelp av behandlingsvalget Vis dokument, og bilag kan opprettes ved å kjøre behandlingsvalget Behandle dokument. For å kunne tildele bilagsnummer når du oppretter bilag, må du angi bilagsserie i det nye feltet Diverse serie i tabellen Bedriftsopplysninger.


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.