Forbedringer 14.00.0 - Teknisk

Oppsett

Visma Business ble lukket ved åpning av mange komplekse oppsett
Visma Business kunne lukkes uventet ved åpning av flere forekomster av det samme komplekse oppsettet. Denne virkemåten er forbedret.

Visma Business Host for OD MessageQueue

Det utføres nytt påloggingsforsøk automatisk hvis Visma Business Services ikke er tilgjengelig
Hvis Visma Business Host for OD MessageQueue (MQ)-tjenesten ikke klarte logge på Visma Business Services (VBS), kjørte MQ-tjenesten, men den fungerte ikke. MQ-tjenesten prøver nå å logge på igjen først hvert 15. sekund, og senere hvert 15. minutt.


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.