Forbedringer 14.00.0 - Logistikk

Visma.net AutoInvoice

Forfallsdato ut fra ferdigmelding
Innstillingen for Forfallsdato ut fra ferdigmelding under Regnskapsbehandl. i tabellen Bedriftsopplysninger ble ikke tatt hensyn til ved sending av fakturaer til Visma.net AutoInvoice. Dette er nå løst.
Totalrabatt og flere merverdiavgiftssatser
Når totalrabatt ble lagt til i en faktura med flere merverdiavgiftssatser og flere ordrelinjer per sats, ble rabattbeløpet feil fordelt per merverdiavgiftssats, noe som førte til en valideringsfeil. Dette er nå løst.
Status og ID ble ikke satt ved sending uten sendemåte for dokument
Ved sending av en faktura til Visma.net AutoInvoice fra tabellen Ordredokument uten at Sendem. for dok. 1 var satt til AutoInvoice, så ble fakturaen levert. Feltene AutoInvoice-status og AutoInvoice dokument-ID ble imidlertid ikke fylt ut i tabellen Ordredokument. Dette er nå løst.
Samlefaktura gruppert etter ordre i gammelt format
Blokkeringen for å sende samlefaktura gruppert etter ordre ved bruk av det gamle formatet, ble feilaktig fjernet, noe som førte til at fakturaer ble sendt uten ordrelinjer. Blokkeringen med advarselsmelding er nå tilbake når gammelt format er valgt.
Merk: Samlefaktura gruppert etter ordrer, støttes for standardformatet.
Behandling ikke angitt når den ikke er i produktkatalog-XML
Hvis behandlingskoden ikke er angitt på linjenivå i en innkommende produktkatalog-XML, settes nå feltet Behandling i tabellen Inngående produktdata ut i fra behandlingskoden i produktkatalog-hodet.
Oppdatering av produktdata når pris eller leveringsalternativ ikke finnes
Ved oppdatering av et eksisterende produkt hvor data mangler i tabellene Pris- og rabattmatrise eller Leveringsalternativ, blir det nå opprettet nye data i disse tabellene.
Sletting av flere prisrader for kombinasjon av leverandør/produkt
Ved kjøring av behandlingsvalget Behandle produktdata i tabellen Inngående produktdata og Behandling = 3 - Slett, slettes nå alle rader med den angitte kombinasjonen av Produktnr og Lev.nr.
Behandling av XML med mange eller store vedlegg
Behandling av innkommende XML-filer fra Visma.net AutoInvoice som har innkluderte vedlegg (PDF-er i ordrer eller bildefiler i produktkataloger), er endret for å gi bedre ytelse.
Beregning av Leietid for linjebeløp
Ordrelinjebeløpet beregnes nå korrekt uansett om verdien i feltet Leietid er positiv eller negativ.
Feil TaxCategory for spesialavgift unntatt MVA
TaxTotal TaxCategory for spesialavgift unntatt MVA ble feil angitt hvis ordrelinjen den stammet fra inkluderte MVA.
TaxCategory MVA-pliktig ikke inkludert når beløp = 0
TaxCategory per MVA-sats på linjenivå er nå inkludert i TaxTotal selv om avgiftspliktig beløp er = 0.
Avrunding av MVA-beløp fra spesialavgiftsbeløp
Med MVA-pliktig spesialavgift avrundes ikke lenger det beregnede MVA-beløpet før det legges til i det totale MVA-beløpet for MVA-satsen.
B2CNO - Vipps som foretrukket rute
Når Vipps er angitt som AutoInvoice operatørkode, overstyres nå standardrutingen korrekt (nettbank).
Mva. reg.nr utfylt for B2C-fakturering
Innhold i feltet Mva. reg.nr i tabellen Aktør ble feilaktig inkludert i B2C-fakturaer.
Feil mapping av factoringbedriftnavn
Mapping av factoringbedriftsnavnet ble feil utført. Navnet ble hentet fra tabellen Factoringselskap i stedet for tabellen Aktør.
Validering av bankkontoinformasjon
En validering er lagt til for å kontrollere at bankkonto er lagt til som betalingsinformasjon på fakturaen. Hvis ingen bankkonto blir funnet, mislykkes sendingen med en feilmelding.
Mapping av leveringsadresser
Mapping av leveringsadressen viste kundeadressen feil. Dette er nå løst.
Mva sats på fakturalinje uten beløp
Fakturalinjer med Mva sats men uten beløp feilet under validering. Dette er nå rettet ved å alltid sette satsen til 0 når linjen mangler beløp.
Feil EU varestat-verdi i produktkatalog
Det er nå mulig å få lange verdier fra EU varestat.nr inn i produktkatalogen. Tidligere ble disse omgjort til en usammenhengende verdi.
Ordrelinje med produktnr/antall, men uten pris
Sending av ordredokumenter til Visma.net AutoInvoice er nå mulig hvis en linje har Produktnr og Antall utfylt, men Pris = 0. Tidligere ville dette gi en feil.

Ordrematch

Fakturaer med store vedlegg som en del av XML
Forbedret ytelse med Ordrematch ved behandling av fakturaer med store vedlegg.
Avrunding-beløp ble ikke tatt hensyn til i feltet Foreslått ordretotal brutto med Ordrematch og PEPPOL BIS 3.0-format
Mapping for Ordrematch er endret:
  • Ordresum brutto hentes nå fra PayableAmount, ikke TaxInclusiveAmount-feltet, i XML-en.

EDI

Sendemåte for dok. fra Faktureres kundenr.
Hvis parameteren Sendemåte for dok. fra Faktureres kundenr. er valgt under feltet Ordrebehandling 1, hentes Sendem. for dok. nå fra Faktureres kundenr når en ordre opprettes fra EDI-import.

Samlefakturaer

Vis bare bruddlinjer og utelat produkt fra utskrift
I visse kombinasjoner av sortering av ordrelinjene, samtidig med at Vis bare bruddlinjer var valgt, ble utelatte ordrelinjer fremdeles inkludert i den utskrevne samlefakturaen. Dette er nå løst.

Ordre

Feil e-postadresse på innkjøpsordre
Ved sending av en innkjøpsordre med ordretypen 5 - Tilbud/Forespørsel via e-post, ble e-postadressen feilaktig hentet fra den første Aktør-posten med Kundenr = 0. Dette er nå løst.
Fakturagebyr på utskrift av kreditnota
Hvis fakturagebyr er satt til å brukes på kreditnotaer, vises det nå med et minustegn i summeringslinjene.

Produksjon

Feil Regnsk. år/per. for ikke-lagerførte produkter
Feltet Regnsk. år/per. ble ikke alltid satt i tabellen Produkttransaksjon, for ikke-lagerførte produkter på produksjonsordrer. Dette skjedde hvis Ferdigmeld ble kjørt flere ganger og behandlingsvalget Flytt sperredatoen ble kjørt imellom. Ferdigmeldinger som ble gjort etter at Flytt sperredatoen var blitt kjørt, ble da feil. Dette er nå løst.


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.