Forbedringer 14.00.0 - Generelt

Oppsett

Ikke mulig å importere eksportert oppsett
Import av filer opprettet fra funksjonen Eksporter oppsett i Oppsett-utforsker, kunne i noen tilfeller mislykkes på grunn av feil deling av lange overskriftslinjer. Dette er nå løst.
Bedriftskontekst vises ikke når du åpner bedriftsoppsett
Når du åpnet et oppsett, bli ikke bedriftsnummer/-navn vist i tittellinje for Visma Business før neste oppsett ble åpnet. Dette er nå løst.

Brukergrensesnitt

Sett inn rad i tabellen Bilag
Bruken av kommandoene Innsett før (Ctrl+I) og Innsett etter (Shift+Ctrl+I) i tabellen Bilag arver nå Bilagsnr fra aktiv bilagslinje, i stedet for å få det neste Bilagsnr.
Lime inn flere rader enn eksisterende i måltabell
Lime inn rader i en tabell ført til at Visma Business krasjet, hvis antallet innlimte rader var større enn antallet rader i måltabellen. Dette er nå løst.

Aktiver Visma.net

Tilbakemelding fra Last opp VCG-sertifikat
Når du trykker på knappen Last opp VCG-sertifikat i dialogboksen Aktiver Visma.net, vises det nå en melding om at opplastingen lyktes eller mislyktes.
Forbedret søk etter bedrifter
Søk etter bedrifter er forbedret. Problemer med å søke etter bedriftsnavn og bare skrive inn siffer, eller å søke etter organisasjonsnummer med andre verdier enn siffer (f.eks. "-"), er løst.

Eksporter

VUD ID i eksportfil
Alternativet for utelate VUD ID i funksjonen Eksporter hadde ingen virkning på tabellene Bedriftsgruppe og Rollesenter-rolle. Dette er nå løst.


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.