Forbedringer 14.00.0 - Bokføring

Visma.net AutoPay

Matching med feil referanse ga feil i reskontro
Ved matching av innkommende betalinger uten CID/OCR så er metoden for dette forbedret. Dette gjelder der betaler har registrert flere bolker av tall, ofte blandet med øvrig betalingsinformasjon. I kombinasjon med det innbetalte beløp kontrolleres hver bolk med tall mot tabellen for åpne poster, for å finne korrekt motpost.

Visma.net Expense

Bare det første bilaget bekreftes som bokført til Visma.net Expense
Hvis det var flere utgiftskravbilag i en bunt, bekreftet behandlingsvalget Oppdater bunt bare det første utgiftskravet som bokført tilbake til Visma.net Expense. Dette er nå løst.
Manglende feilmelding ved behandling av inngående regnskapsdokumenter fra Visma.net Expense
Hvis behandlingsvalget Behandle dokument ble kjørt og det ikke ble funnet match for Std. kontosett og Avg. og bokf.gr. i tabellen Avgifts- og bokføringsopplysninger, ble utgiftskravet gitt en feiltilstand uten feilmeldinger. Dette er nå løst.

Hovedbok

Manglende grunnlag i kontantrabatt
I noen tilfeller ble ikke feltet Grunnlag i tabellen Hovedbokstransaksjon fylt ut for kontantrabatt-transaksjoner. Dette er nå løst.

Bokfør midlertidig lagerverdi ved innkjøp

Bokfør midlertidig lagerverdi ved innkjøp og Kostprispåslag (innenl.)
Hvis Kostprispåslag (innenl.) ble endret etter kjøring av behandlingsvalget Ferdigmeld, men før kjøring av behandlingsvalget Mottatt faktura, ble reverseringen av midlertidig lagerverdi i noen tilfeller feil. Dette er nå løst.

Et nytt alternativ: Midl. bokføring av kostprispåslag under feltet A. og b.behandl. i tabellen Avgifts- og bokføringsopplysninger er lagt til for å bestemme om Kostprispåslag (innenl.) skal være underlagt Bokfør midlertidig lagerverdi ved innkjøp i det hele tatt, og et nytt felt: Opprinnelig kostprispåslag (innenl.) er lagt til i tabellen Produkttransaksjon for å holde oversikt over den opprinnelige Kostpris (innenl.) som ble angitt på ordrelinjen.

Oppdater leverandørtransaksjoner

Omsetningsklasse ble ikke fjernet fra leverandørtransaksjonsbunt
Når behandlingsvalget Oppdater leverandørtransaksjoner ble kjørt i tabellen Bunt, kunne den oppdaterte bunten rapportere feil i feltet Feilføringer. Årsaken var i feltet Kredit oms.kl. eller Debet oms.kl., der verdien fra det opprinnelige bilaget kunne ha blitt feilaktig kopiert.

Mva-melding

Mva-beløp mangler på omsetningsoppgave
Mva-beløp bokført direkte på en hovedbokskonto for MVA, relatert til et Mva.nr. som ikke var koblet til en Avgiftskode, ble ikke skrevet ut på omsetningsoppgaven. Dette er nå løst.


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.