Endrede funksjoner 14.00.0 - Teknisk

Master Data Management

Forbedrede valideringer på Visma Business Services Host for SyncEngine (databaserettigheter)
Visma Business Services Host for SyncEngine vil nå kontrollere og varsle om manglende brukerrettigheter på system- og bedriftsdatabaser.

Databasegodkjenning

Standard Påloggingstype for databasetilkobling
For å sikre at de anbefalte databaseinnstillingene brukes, er standard Påloggingstype for databasetilkobling i installasjonsprogrammet for Visma Business produktlinje endret. Standard Påloggingstype er nå Passordgodkjenning og passordet er alltid kryptert. Tidligere var dette valgfritt.

På installasjoner der Windows-godkjenning er valgt som Påloggingstype viser installasjonsprogrammet en advarsel under oppgradering, og vi anbefaler sterkt at du endrer til Passordgodkjenning før du fortsetter.

På installasjoner der Passordgodkjenning allerede er i bruk, men passordet ikke er kryptert, vil oppgraderingsprosessen nå tvinge gjennom kryptering av passord.

Passordgodkjenning krever et brukernavn for å koble til databaseserveren. Vi anbefaler ikke å bruke «sa»-brukeren. Opprett en ny pålogging på SQL Server for dette formålet.
Merk: «SQL Server-godkjenning» må aktiveres på SQL Server før du kan bruke denne påloggingstypen.
Ny funksjonalitet i VBPL-installasjonsprogrammet - Konfigurere databaseinnstillinger
Et nytt alternativ er introdusert i Visma Business produktlinje-installasjonsprogrammet, kalt Konfigurer databaseinnstillinger for allerede installerte produkter. Dette valget skal brukes når passordet er endret for SQL-brukeren. Installasjonsprogrammet oppdaterer deretter passordet for alle produkter i VBPL-installasjonen.

En ny avkrysningsboks for Oppdater firmaets Database-URI i VUD for Visma Reporting er tilgjengelig når det nye alternativet er valgt. Ved å markere for dette oppdateres database-URI'en i VUD for alle bedrifter. Database-URI'en i VUD brukes av Visma Reporting. Avkrysningsboksen er ikke aktivert som standard siden database-URI'en kan ha blitt tilpasset av en administrator.Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.