Endrede funksjoner 14.00.0 - Logistikk

Visma.net AutoInvoice

Alternativ for brukerpassord fjernet fra Aktiver AutoInvoice
For å unngå problemer med gjeldende og fremtidige endringer av krav til passord, er passordalternativet fjernet ved opprettelse av en ny bedriftskonto. For å angi et passord etter at du har opprettet brukeren, går du til påloggingssiden i Visma.net AutoInvoice og bruker funksjonen Glemt passord?.
Legge til regnskapsinformasjon manuelt i innkjøpsordrelinje
Standardalternativet for å legge til regnskapsinformasjon er via feltet Bokføringsinformasjon i tabellen Bedriftsopplysninger. Det er nå mulig å overstyre standardalternativet ved å skrive inn informasjonen i tabellen Ordrelinje-tillegg, per ordrelinje. Når innkjøpsordren skrives ut og sendes til Visma.net AutoInvoice, legges informasjonen til i XML-filen som AccountingCost på linjenivå.
Støtte for prosjektreferanse gjennom Visma.net AutoInvoice mapping tool
Det er nå støtte for å legge til prosjektreferanse ved sending av PEPPOL BIS 3.0-fakturaer til Visma.net AutoInvoice. Tilgjengelige felt er ansvarsenhetsfeltene i tabellen Ordre. Når valgt i Visma.net AutoInvoice mapping tool, vil navnet på prosjektet registrert på ordren bli inkludert på fakturaen.
Kontakt opprettet og tilkoblet til kunde fra innkommende ordre
Når en kunde opprettes under behandling av et innkommende ordredokument, opprettes og tilkobles nå også kontaktpersonen til kunden.
Legg til kontaktens e-postadresse
Et nytt alternativ for Kopier kontaktpersons "E-postadresse" til fakturakundens "AutoInvoice e-postadresse" er lagt til under feltet AutoInvoice behandling i tabellen Bedriftsopplysninger. Når dette er angitt, vil også opprettelsen av en kontakt fra et inngående ordredokument føre til at kontaktens e-postadresse kopieres til AutoInvoice e-postadresse for fakturakunden.
Standardserie ved opprettelse av kunde eller leverandør fra Inngående dokument
Når en kunde eller leverandør opprettes fra tabellen Inngående dokument, er det nå mulig å bruke forhåndsdefinerte kontonummerserier. Seriene kan angis i feltene Standard kundenummerserie og Standard leverandørnummerserie i tabellen Bedriftsopplysninger.
Datohåndtering i dialogboksen Produktkatalog
Det er nå mulig å la et av feltene for gyldighetsdato stå tomme i dialogboksen Produktkatalog. Formatreglene sier at en av datoene må være angitt, det er derfor ikke mulig å sende en produktkatalog med begge datofeltene tomme.
Støtte for negative rabatter
Det er lagt til støtte for negative linje- og totalrabatter. I fakturaens XML-fil blir disse nå identifisert som et gebyr i stedet for en rabatt, og rabattbeløpet vises som positivt. Beskrivelsen vil fremdeles identifisere beløpet som en rabatt.

Ordre

Akkumuler bruttovekt til ferdigmeldt vekt
Et nytt alternativ for Akkumuler bruttovekt til ferdigmeldt vekt er lagt til under Ordrebehandling 3 i tabellen Bedriftsopplysninger. Når dette er angitt oppdateres feltet Ferdigmeldt vekt i tabellen Ordre automatisk, akkumulert fra feltet Bruttovekt. Feltet Ferdigmeldt vekt brukes til å beregne frakt, basert på innstillinger for transportavtale.

Visma.net Expense

Ordretype ved oppretting av ordrer fra Visma.net Expense
Når en salgsordre opprettes fra Visma.net Expense for viderefakturering, er Ordretype nå satt til 1 - Normalordre (tidligere ble den satt til 2 - Direkteordre).


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.