Endrede funksjoner 14.00.0 - Generelt

Visma On Premises Gateway

Nytt programnavn - Visma Cloud Gateway
Visma On Premises Gateway (OPG) er gitt det nye navnet Visma Cloud Gateway (VCG).

Single Sign-On pålogging til innebygde sider i Visma.net

Logg inn med Visma.net-godkjenning påkrevd for Single Sign-On pålogging til Visma.net
Single Sign-On pålogging til innebygde Visma.net-sider krever nå pålogging med Visma.net-autentisering.

Aktør

Automatisk opprettet
En ny innstilling for Automatisk opprettet er lagt til under Aktørbehandl. 2 i tabellen Aktør. Merket settes automatisk når en ny aktør opprettes fra et inngående dokument. Dette gjelder kunder, leverandører og kontakter.

Bedriftsdetaljer

Hent bedriftsinformasjon under arbeid med bedrift
Visma Business oppdaterer ikke lenger bedriftsdetaljer fra Visma User Directory når programmet startes. Med mange bedrifter kunne dette ta lang tid, fordi Visma Business måtte åpne alle bedriftsdatabaser en etter en. I stedet for å hente bedriftsinformasjon når Visma Business startes, hentes den nå når du begynner å arbeide med en bedrift.

Forbedret sletting av data (GDPR)

Slett kunde-/leverandørdata
Behandlingsvalget Slett kunde-/leverandørdata er forbedret med følgende:
  • Kontaktene for den slettede kunden/leverandøren slettes også
  • Eksterne filer som det refereres til fra tabellen Dokument, slettes (f.eks. Word-dokumenter)
  • Eksterne filer for ordredokumentkopier slettes
Merk: Sletting av eksterne filer krever slettetilgang for brukeren på delte filressurser der disse filene er lagret.
Slett kunde-/leverandørdata
Nye felt er lagt til i tabellen Bedriftsopplysninger:
  • Dataoppbevaringsperiode
  • Kundenr. for anonymisering
  • Leverandørnr. for anonymisering

Tidligere måtte disse verdiene angis manuelt i dialogboksen for behandlingsvalget Slett kunde-/leverandørdata. Fra nå av må disse feltene fylles ut før du kjører behandlingsvalget.

Bedriftsopplysninger

Gi nytt navn til parameter og bilagsserier
Parameteren Forhåndsregistrering for ordrematch i feltet Ordrebehandling 2 i tabellen Bedriftsopplysninger er gitt det nye navnet Forhåndsreg. av inngående dokumenter. Feltet for Ordrematch forhåndsreg.serie i tabellen Bedriftsopplysninger er gitt det nye navnet Inngående dokument forhåndsreg. serie.
Feltnavnet "EU mva reg.nr" er endret til "Mva. reg.nr"
For å unngå forvirring om funksjonen til feltet er feltnavnet EU mva reg.nr i tabellene Bedriftsopplysninger og Aktør endret til Mva. reg.nr. Hjelpeteksten er også oppdatert for å gjenspeile endringen.

Eksportere mappe

Eksport/import av oppsettsmapper inkludert alt innhold
I tidligere versjoner fungerte kommandoen Eksporter oppsett (i gruppen Oppsett-utforsker i fanen Hjem i ribbon) bare på oppsett. I versjon 14.00.0 ble kommandoen Eksporter oppsett utvidet til også å fungere på mapper. Hele innholdet i en mappe kan derfor nå eksporteres, inkludert undermapper til det laveste nivået.


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.