Endrede funksjoner 14.00.0 - Bokføring

Visma.net AutoPay

Vis betalingsinformasjon
For innkommende betalinger mottatt fra Visma.net AutoPay, oppdateres nå innholdet som vises gjennom behandlingsvalget Vis betalingsinformasjon, når du flytter fra én bilagslinje til en annen. Det er ikke lenger nødvendig å lukke vinduet, flytte til neste bilag og starte behandlingsvalget Vis betalingsinformasjon på nytt.

Dette er endret i alle tabeller der behandlingsvalget Vis betalingsinformasjon er tilgjengelig.

Bekreftelse av vellykket behandling
En bekreftelsesmelding sendes nå tilbake til Visma.net AutoPay etter en vellykket behandling av nedlastede inngående betalinger. Filen merkes ikke i Visma.net AutoPay som nedlastet før denne bekreftelsesmeldingen er mottatt fra Visma Business.
Betalinger til De forente arabiske emirater
Det er nå støtte for betalinger til sentralbanken i De forente arabiske emirater.
Lagring av innhold i filer for inngående betalinger
XML-filene for inngående betalinger lagres nå i tabellen Visma.net AutoPay logg, i det nye feltet Fil data.

Betalingsforslag

Nytt feltnavn
Feltet for Debitert direkte i kundetransaksjonstabellene har blitt gitt det nye navnet Betaling foreslått. Dette for å bedre gjenspeile at feltet brukes for både direkte debitering (AvtaleGiro) og for betalinger til kunder.

Regnskapsdokument

Nye behandlingsvalg
Behandlingsvalgene Vis dokument og Ingenting å behandle er lagt til i tabellen Regnskapsdokument.
Lagt til funksjonalitet i Behandle dokument
Ny funksjonalitet har blitt lagt til i behandlingsvalget Behandle dokument, slik at det er mulig å opprette bilag også for følgende dokumenttyper:
  • 3 - Betaling
  • 4 - Purring
  • 5 - Kvittering
  • 6 - Annet


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.