Forbedringer 13.10.3 - Teknisk

Visma Business Services

VBS feilet autentisering
Hvis mange forespørsler ble autentisert samtidig i VBS, kunne dette føre til at autentisering feilet for enkelte forespørsler. Dette er nå løst.


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.