Forbedringer 13.10.2 - Bokføring

Visma.net Expense

Splittede ansvarsenheter fra Visma.net Expense
Ved kjøring av behandlingsvalget Behandle dokument i tabellen Regnskapsdokument, behandlet Visma Business kun den første linjen fra XML-en. Dette resulterte i en ordre hvor kun den første splittede linjen fra Visma.net Expense ble fakturert. Dette er nå løst.


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.